Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Java 1.6.0_32 not working in Firefox 12

  • 1 wótegrono
  • 96 ma toś ten problem
  • 25 naglědow
  • Slědne wótegrono wót krish0732

more options

I have a 64-bit Windows 7 installed on my system. I have 64-bit JDK 1.6.0_32 on the system. I also have installed 32-bit JRE version in my system. My Firefox is a 32-bit version. When i see the plugin page, the plugin page shows that the Java plugin is installed properly. However when I launch any pages with applets, they are not working. I am not sure if this is any settings issue or a bug in Firefox.

Wšykne wótegrona (1)

more options

I have attached the images where I see the issue.