Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

was on Goodreads, page suddenly expanded to full screen, cannot figure out how to minimize and only way to escape was C/A/D and reboot didn't help

  • 2 wótegronje
  • 6 ma toś ten problem
  • 5 naglědow
  • Slědne wótegrono wót pmrx

more options

am using Internet Explorer to reach this page. Cannot do the 'troubleshoot' as there is no way to reach any place but the goodreads page to do so.

am using Internet Explorer to reach this page. Cannot do the 'troubleshoot' as there is no way to reach any place but the goodreads page to do so.

Wubrane rozwězanje

Try hitting F11.

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 1

Wšykne wótegrona (2)

more options

Wubrane rozwězanje

Try hitting F11.

more options

Perfect and thank you.