Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

I can't see payment methods or credit card info in settings, there's no option for it

  • 5 wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 1 naglěd
  • Slědne wótegrono wót JIg Nom

more options

The option of payment method or credit card doesn't show up when I go to privacy and security

Please help

The option of payment method or credit card doesn't show up when I go to privacy and security Please help

Wubrane rozwězanje

You can try force-enabling it by adding NZ to extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries in about:config then restarting the browser.

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 1

Wšykne wótegrona (5)

more options

Your country? The credit card autofill feature is available to users in Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Poland, Spain, the U.K. and the U.S.

Wužytny?

more options

Thanks for replying. NZ here. So do you know if Firefox saves it despite not allowing me to see it?

Wužytny?

more options

Unlikely. It would show you some request to save it.

Wužytny?

more options

Wubrane rozwězanje

You can try force-enabling it by adding NZ to extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries in about:config then restarting the browser.

Wužytny?

more options

zeroknight this solved it, thanks

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.