Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

SOCKS5 authentication

  • 2 wótegronje
  • 0 ma toś ten problem
  • 45 naglědow
  • Slědne wótegrono wót aanno

more options

Today I tried using a Socks5 proxy that requires user and password. It seems that this is still unsupported as already concluded in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1237174 and https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=122752

Any news on this?

Kind regards,

aanno

PS: I _was_ able to use the very same proxy with curl with

curl --proxy-user user1:pass1 --socks5 "http://localhost:1080" https://www.google.de

Today I tried using a Socks5 proxy that requires user and password. It seems that this is still unsupported as already concluded in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1237174 and https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=122752 Any news on this? Kind regards, aanno PS: I _was_ able to use the very same proxy with curl with curl --proxy-user user1:pass1 --socks5 "http://localhost:1080" https://www.google.de

Wšykne wótegrona (2)

more options

Did you try to use the FoxyProxy extension?

Wužytny?

more options

IMHO, the proxy add-ons (e.g. FoxyProxy) could not solve the problem. They could support user/pw for http proxies (as this is 'native' supported by firefox). But authentication with socks5 proxy (RFC1929, RFC1961) is not native implemented.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.