Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Google drive promo blocks original view.

  • 2 wótegronje
  • 0 ma toś ten problem
  • 4 naglědy
  • Slědne wótegrono wót James

more options

Get pop-up (or whatever you wish to call it) while browsing. No way of clearing it.

It does not show in Task Manager. Closed all the Google (first name) processes no change.

Screen shot attached.

Went into firefox help then closed help tab and then original tab OK.

Get pop-up (or whatever you wish to call it) while browsing. No way of clearing it. It does not show in Task Manager. Closed all the Google (first name) processes no change. Screen shot attached. Went into firefox help then closed help tab and then original tab OK.
Pśipowjesone fota wobrazowki

Wšykne wótegrona (2)

more options

That is coming from the site your screenshot is showing it's not from Google or Firefox.

Wužytny?

more options

skier80 said

Get pop-up (or whatever you wish to call it) while browsing.

I got this on the How to Geek website if I view and article and then scroll through others on the page. It seems like if you want to continue viewing howtogeek articles, you need to create an account on the site.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.