Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Firefox adds an obslete passwod automaticly , how do I stop the automatic password.

  • 2 wótegronje
  • 1 ma toś ten problem
  • 22 naglědow
  • Slědne wótegrono wót cor-el

more options

I need to change a password in order to do that the space where i write in my new password is filled in by an old password by google or Firefox and I am then unable to access where I am trying to go.

I need to change a password in order to do that the space where i write in my new password is filled in by an old password by google or Firefox and I am then unable to access where I am trying to go.

Wšykne wótegrona (2)

more options
more options

Use these steps to remove saved (form) data from a drop-down list:

  1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
  2. highlight an entry in the drop-down list with the mouse or cursor Down key
    do not click the mouse or press the Enter key
  3. press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to delete the highlighted entry