Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Toś ta nitka jo se zacyniła a archiwěrowała. Pšosym stajśo nowe pšašanje, joli trjebaśo pomoc.

esr 24.0.3 end of life

  • 1 wótegrono
  • 1 ma toś ten problem
  • 10 naglědow
  • Slědne wótegrono wót Moses

more options

I would like to know to the "End of life date" for "Firefox Version- 24.0.3 ESR ".

Also the oldest supported version for Firefox.

Can you please update me on the same..

I would like to know to the "End of life date" for "Firefox Version- 24.0.3 ESR ". Also the oldest supported version for Firefox. Can you please update me on the same..

Wšykne wótegrona (1)

more options

Wót Moses změnjony