Wuslěźćo, kótaru wersiju Firefox wužywaśo

Jo cesto wažne wěźeś, kótaru wersiju Firefox wužywaśo, aby to wam pśi rozwězowanju problema pomagało abo aby wy jadnorje zgónił, lěc Firefox jo aktualny. Stej dwě móžnosći, wersiju wuslěźiś.

  • Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Wó Firefox.Klikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Wó Firefox. Wokno „Wó Mozilla Firefox“ se zjawijo. Wersijowy numer jo pód mjenim „Firefox“ pódany.
    AboutFirefox-Fx5Mac Pomoc wokno Wó Mozilla Firefox
Pokaz: Pśi wócynjanju wokna „Wó Mozilla Firefox“ buźo se pó standarźe pytanje za aktualizaciju startowaś. Jolic jo zaktualizěrowana wersija Firefox k dispoziciji, se wóna awtomatiski ześěgnjo. Za dalšne informacije glejśo Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla