How to switch from 32-bit to 64-bit Firefox

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

This article only applies to Firefox on Windows.

Note: Mozilla began to automatically switch users from 32-bit Firefox to 64-bit Firefox, with the update to Firefox version 56.0.1 on October 9, 2017. For more information, see this Mozilla blog post and the Firefox Win64 Mozilla Wiki. If you prefer to use 32-bit Firefox, see How to opt out of 32-bit Firefox migration to 64-bit.

The 64-bit version of Firefox can provide better performance than the 32-bit version. Want to switch to the 64-bit version of Firefox? Just install the 64-bit version and uninstall the 32-bit version. Your Firefox user data (passwords, bookmarks, settings, extensions and themes, etc.) will not be removed.

  • 64-bit Firefox requires a 64-bit version of Windows 7 or higher. To find out if you are running a 64-bit version of Windows, visit this Microsoft help page.

Follow these steps to switch to 64-bit Firefox:

  1. Go to this Mozilla Firefox download page and click on the Windows 64-bit download link.
    DownloadWin64-bit
  2. Run the setup file you've just downloaded and follow the prompts to install the 64-bit version of Firefox.
  3. Close Firefox.
  4. Now it's time to remove the 32-bit version. Open the Windows Start menu and click on SettingsControl Panel. Open the SystemPrograms panel, then select the Apps & features tabPrograms and Features panel.
  5. Scroll down the list of appsprograms until you find the Mozilla Firefox item that contains x86 in the name. Select it, and click Uninstall.
  6. Follow the prompts in the Uninstall Wizard to complete the removal of the 32-bit version.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: AliceWyman, Chris Ilias, philipp, jscher2000, AIVAS1701, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla