Pšawopisnu kontrolu w Firefox wužywaś

Firefox awtomatiski kontrolěrujo pšawopis słowow, kótarež zapódawaśo do wěcejsmužkowych tekstowych pólow. Gaž pśestanjośo słowo pisaś, buźo se ze slowami w zainstalěrowanem pšawopisnem słowniku pśirownowaś. Jolic se słowo w słowniku njenamakajo, se cerwjene pódšmarnjo, ako w slědujucem pśikłaźe:

05675f3d603e2607555817580ba1c0c2-1271792700-577-1.png
Glědajśo:
 • Awtomatiska pšawopisna kontrola jo pó standarźe jano za wěcejsmužkowe tekstowe póla zmóžnjona, do kótarychž móžośo tak wjele teksta zapódaś ako cośo. Aby pšawopisnu kontrolu teke za jadnosmužkowe tekstowe póla zmóžnił, glejśo Pšawopisnu kontrolu w jadnosmužkowych tekstowych pólach zmóžniś
 • Z licencnych pśicynow jo w nic wšych lokalach pšawopisny słownik wopśimjety.

Awtomatisku pšawopisnu kontrolu znjemóžniś

Pó standarźe jo awtomatiska pšawopisna kontrola w Firefox zmóžnjona. Móžośo ju we woknje NastajenjaNastajenjaNastajenja znjemóžniś:

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Klikniśo na rejtark Powšykny.
 4. Znjemóžniśo Pśi pisanju pšawopis kontrolěrowaśPśi pisanju pšawopis kontrolěrowaś.
  Spell Checker Pref 38Fx54Advanced-General-spelling
 5. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.
 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Źiśo k wótrězkoju Rěc we woknje Powšykne.
 3. Znjemóžniśo Pśi pisanju pšawopis kontrolěrowaś.
  Fx56General-Language-spellingspellcheck 57
 4. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.
Glědajśo: Někotare nastajenja njepokazuju se snaź w swójskich wersijach Firefox wašeje distribucije we woknje nastajenjow.

Wopak napisane słowa korigěrowaś

Jolic pšawopisna kontrola jo zmóžnjona, móžośo wopak napisane słowa lažko korigěrowaś. Aby wopak napisane słowo korigěrował, Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo na njo a wubjeŕśo jadno z naraźonych słowow górjejce w meniju.

05675f3d603e2607555817580ba1c0c2-1271792700-577-3.png

Jolic žedno z naraźonych słowow njejo pśigódne, musyśo słowo manuelnje wobźěłaś. Jolic sćo se wěsty, až słowo jo korektnje napisane, móžośo jo słownikoju pśidaś. Aby słownikoju słowo pśidał, Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo ] na njo a wubjeŕśo K słownikoju pśidaś.

Glědajśo: Pśidane słowa pśidawaju se wšym wašym słownikam.

Słowniki pśidaś

Móžośo dalšne słowniki pśidaś.

 1. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo do wěcejsmužkowego tekstowego póla.
 2. Wubjeŕśo Rěcy.
 3. Wubjeŕśo Słowniki pśidaś.... #;05675f3d603e2607555817580ba1c0c2-1271792700-577-4.png
 4. Bok Słowniki a rěcne pakśiki se pokažo. Pytajśo za rěcu w lisćinje a klikniśo na nju, aby jeje bok wócynił.
 5. Klikniśo na tłocašk Programoju Firefox pśidaś na boku, kótaraž se wócynja. Gaž se warnowańske wokno pokazujo, klikniśo na InstalěrowaśPśidaś, aby instalaciju dowólił.
  Spell Checker Add pane 55addon doorhanger 57

Słowniki wuměniś

Pó instalěrowanju słownika móžośo k njomu pśejś, jo-li trjeba. Aby k drugemu słownikoju pśejšeł: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo do wěcejsmužkowego tekstowego póla, wubjeŕśo Rěcy a pótom słownik, kótaryž cośo wužywaś.

05675f3d603e2607555817580ba1c0c2-1271792700-577-6.png

Słowo wótwónoźeś, kótarež sćo z pśigódy pśidał

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  • Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pón na Pomoc a wubjeŕśo Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow.Wubjeŕśo z menija Pomoc Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow. Rejtarik Informacije za rozwězowanje problemow se wócynijo.
  • Klikniśo pód wobceŕkom Zakłady nałoženja pódla profilowego zarědnikazarědnika na Zarědnik wócyniśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno se wócynijo, kótarež waš profilowy zarědnik wopśimujo. Waš profilowy zarědnik se wócynijo.
  Glědajśo: Jolic njamóžośo Firefox wócyniś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Waš profil namakaś, mimo až se Firefox wócynja.

 2. Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Wocyńśo dataju persdict.dat w tekstowem editorje (na pśikład WordPad) (na pśikład Pages) (na pśikład Calligra Words).
 4. W tekstowem editorje jo kužde pśidane słowo na separatnej smužce. Wótwónoźćo smužku, kótaraž wopśimujo słowo, kótarež cośo wótwónoźeś.
 5. Klikniśo na meni Dataja a wubjeŕśo Składowaś, aby swójo źěło składował.
Glědajśo: Wótwónoźone słowa nałožuju se na wšykne waše słowniki.

Pšawopisnu kontrolu w jadnosmužkowych tekstowych pólach zmóžniś

Teke tekst w jadnosmužkowych tekstowych pólach móžośo kontrolěrowaś.

 1. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo do jadnosmužkowego tekstowego póla.
 2. Stajśo kokulku pódla Pšawopis kontrolěrowaś.

Pśez to se pšawopisna kontrola tenraz zmóžnijo.

Tip: Móžośo teke pšawopisna kontrola w jadnosmužkowych tekstowych pólach na pśecej zmóžniś:
 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .
  Warnowański bok se snaź zjawijo. Klikniśo na Akceptěrujom riziko!Riziko akceptěrowaś a pókšacowaś, aby k bokoju about:config šeł.
 2. Zapódajśo layout.spellcheckDefault do póla Pytaś
 3. Klikniśo dwójcy na nastajenje a změńśo standardnu gódnotu 1 do 2.
Wótněnta móžośo pśecej pšawopis w jadnosmužkowych tekstowych pólach kontrolěrowaś bźez togo, aby musył ju kuždy raz zmóžniś.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije