Synkronisering med IMAP

Om IMAP

IMAP står for "Internet Message Access Protocol" og sørger for, at en mailklient (fx Thunderbird) kan tilgå meddelelser, der er gemt på en mailserver. Det er en mere moderne og bedre udviklet protokol end POP (Post Office Protocol), der er den anden store protokol, som kan tilgå mailservere. De fleste mailudbydere understøtter nu IMAP. Du kan se, om du bruger IMAP eller POP ved at klikke på menuen Funtioner > Kontoindstillinger > Serverindstillinger.

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269384108-224-1.jpg

Fordelene ved IMAP

IMAP-protokollen understøtter såvel online- som offline-aktivitet. Det betyder, at meddelelser kan gemmes både lokalt og på serveren. Det giver en række fordele:

  • Flere mailklienter kan bruges til at tilgå meddelelserne. Fx kan en bruger med Thunderbird, som har en Microsoft Live-konto, bruge både bruge Thunderbird, som er installeret på brugerens computer, og den webbaserede brugergrænseflade, som Microsoft tilbyder.
  • Thunderbird-brugere kan hente meddelelser til deres egen computer og tilgå dem uden at være på internettet.
  • Meddelelser hentes hurtigere, når de er gemt lokalt på brugerens egen computer. Søgehastigheden er væsentligt forbedret sammenlignet med søgninger på en fjerncomputer. Fuldtekstsøgning er kun mulig, når meddelelserne er hentet.

For at sikre denne fleksibilitet og funktionalitet skal meddelelserne synkroniseres mellem den lokale computer og mailserveren.

Synkronisering

For at forstå synkroniseringen af meddelelser får du her nogle eksempler:

  • En meddelelse er hentet til Thunderbird og slettet i Thunderbird. (Meddelelsen slettes både på den lokale computer og på mailserveren.)
  • En meddelelse er hentet til Thunderbird og senere slettet af en webbaseret klient (fx Yahoo Mail eller Gmail). (Meddelelsen slettes fra Thunderbirds lager.)
  • En kladde er gemt (men ikke sendt) i Thunderbird. (Kladden kopieres fra Thunderbirds lager til mailserveren.)

Når Thunderbird startes, kontrollerer progammet status for synkroniseringen mellem Thunderbirds lager og mailserveren, og herefter sker de nødvendige overførsler (fx hentning af nye meddelelser fra serveren, sletning af meddelser, der er slettet på den lokale computer osv.). Thunderbird synkroniserer løbende med mailserveren, sålænge programmet kører og er tilsluttet internettet.

Meddelelser, der ikke er synkroniseret, er stadig tilgængelige i Thunderbird. Den eneste forskel er, at det kun er meddelelsens "header", der hentes fra emailserveren. (Headeren indeholder information om afsender, modtager(e), emne osv. - alt undtagen meddelelsesteksten.) Meddelelsesteksten hentes ikke, før du klikker på meddelelsen i oversigten (det betyder, at hvis du ikke er online, kan du ikke læse meddelelsen).

Synkronisering påvirker ydelse og pladsforbrug på harddisken.

Svartid og søgning

Meddelelser, der er gemt lokalt, hentes hurtigere end meddelelser, der er gemt på en mailserver. Når meddelelser er gemt på en mailserver, hentes meddelelsesteksten ikke, før det er nødvendigt (fx når der klikkes på en meddelelse i Thunderbirds oversigt). Inden Thunderbird kan vise meddelelsesteksten, skal den hentes fra mailserveren.

Hvis Thunderbird skal hente flere meddelelser fra mailserveren, kan det betyde en midlertidig forringelse af svartiden. Det skyldes dels selve hentningen, og dels indekseringsprocessen (hvor meddelelsesteksten analyseres og indekseres, hvilket gør det muligt at søge hurtigt i meddelelserne). Når først hentning og indeksering er afsluttet, vender svartiden tilbage til det normale niveau. Status for indeksering vises i Thunderbirds nederste venstre hjørne.

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269384912-646-1.jpg

Thunderbird kan kun gennemføre fuldtekstsøgning i hentede meddelelser. Hvis meddelelserne ikke er synkroniserede, kan der kun søges i headerne.

Forbrug af diskplads

Hvis du har mange meddelelser og kun begrænset diskplads, vil du muligvis ikke få synkroniseret alle meddelelserne. Som nævnt ovenfor kan meddelelsernes header stadig ses i Thunderbird på den lokale computer. Vær opmærksom på, at meddelelsesteksterne kun vil blive hentet, når du beder om det, og de vil ikke være tilgængelige, når du er offline.

Hvis du vil ændre indstillingerne for synkronisering, kan du gøre det i "Synkronisering & lager" under "Kontoindstillinger" (Funktioner > Kontoindstillinger...Rediger > Kontoindstillinger...).

Indstillinger for synkronisering og forbrug af diskplads

"Synkronisering & lager" under "Kontoindstillinger" (Funktioner > Kontoindstillinger...Rediger > Kontoindstillinger...):

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269385173-105-1.jpg

Øverst på denne side finder du: Behold denne kontos meddelelser på denne computer. Dette punkt skal vælges, hvis du vil synkronisere meddelelser mellem din lokale computer og mailserveren.

Hvis dette punkt ikke er er valgt, kan du angive specifikke mapper, der skal synkroniseres. Klik på Avanceret.

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269385357-244-1.jpg

De mapper, der vælges, vil blive synkroniseret. Undermapper synkroniseres ikke automatisk, derfor skal du tilvælge hver undermappe enkeltvis.

Indstillinger for diskplads angives i den nederste del af "Synkronisering & lager". Du kan angive dine ønsker til synkroniseringen (fx at synkronisere de seneste meddelelser eller meddelelser, der ikke overstiger en bestemt størrelse (målt i kilobytes). På samme side kan du - for at frigive diskplads - vælge at slette gamle meddelelser. Meddelelserne vil blive slettet permanent; det gælder både meddelelser på den lokale disk og originale meddelelser på mailserveren (denne mulighed skal naturligvis bruges med forsigtighed).

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269385466-73-1.jpg  

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere