Brug af meddelelsesfiltre

Meddelelsesfiltre bruges til at organisere dine meddelelser automatisk. Hver konto har sine egne filtre. Filtre kan flytte meddelelser til mapper, slette meddelelser, videresende dem til andre mailadresser og meget andet.

Hvornår køres filtre?

Når du modtager nye meddelelser - filtrene udføres på alle nye meddelelser i indbakken. Dette kan ske både før og efter, Thunderbird undersøger, om der er tale om spam. Hvis du har problemer med at filtrere meddelelsens indhold, så prøv i stedet at vælge at filtrere efter spam-klassificering.

Efter afsendelse - når du sender en meddelelse, virker filtrene udelukkende på den meddelelse, du lige nu sender.

Arkivering- når du vælger funktionen Arkiver. Filteret køres på alle meddelelser, der arkiveres.

Filterhandlingerne afvikles i rækkefølge, undtagen hvis rækkefølgen ikke er mulig. I så fald vises meddelelsen "Bemærk: Filtrene vil blive udført i en anden rækkefølge" i vinduet Filterregler. Samtidig vises linket "Rækkefølge". Klik på linket for at se den rækkefølge, som Thunderbird i stedet benytter. Eksempel: Hvis en filterhandling flytter en meddelelse og en senere filterhandling skal sende et automatisk svar, er dette ikke muligt, fordi meddelelsen jo ikke længere findes i indbakken. I det tilfælde vil Thunderbird ændre rækkefølgen på handlingerne, så svaret sendes før, meddelelsen flyttes til en anden mappe.

filter order warning

Hvilke mapper omfattes af filteret?

Hvis du kører et filter manuelt (knappen Kør nu), får du også mulighed for at anvende filteret på en bestemt mappe. Denne mulighed findes ikke, når filteret køres automatisk.

Filtre, der kører automatisk, kører kun på indbakken - dog med undtagelse af filtre i forbindelse med arkivering og afsendelse af meddelelser, og filtrene her køres kun på de pågældende meddelelser.

Opret et nyt filter

1. Klik på menuknappen New Fx Menu, klik på Funktioner, og klik så på Meddelelsesfiltre.

2. Klik på knappen Ny. Dialogboksen Filterregler bliver vist.

3. Indtast navnet på dit filter i feltet "Filternavn".

4. Sæt flueben ud for en eller flere af mulighederne i afsnittet "Kør filter ved:".

Bemærk: Som hovedregel skal du beholde fluebenene ud for "Manuel start" og "Hentning af nye meddelelser"

5. Vælg enten "Filtrer før spam-klassificering" eller "Filtrer efter spam-klassificering" i rullemenuen ud for feltet "Hentning af nye meddelelser":

6. Vælg en egenskab, en operatør og en værdi for hver regel, du vil tilføje til filteret:

  • En Egenskab er en del af en meddelelse eller noget, der karakteriserer meddelelsen fx “Emne” eller “Fra”. Der er flere valgmuligheder i rullemenuen.
  • En operatør undersøger specifikke egenskaber ved meddelelsen fx “indeholder” eller “begynder med”. Der er flere valgmuligheder i rullemenuen.
  • En værdi føjer detaljer til “indeholder”, fx mailadresse eller stikord.

7. Vælg en eller flere handlinger, der skal udføres, når filteret køres. Det kan fx være Flyt meddelelse til eller Marker som læst.

Elements of a new Filter Rules dialog-updated

Bemærk: For at tilføje en regel klikker du på knappen + for enden af den seneste regel. For at slette en regel klikker du på knappen .

8. Klik på knappen OK.

9. Vælg den konto i rullemenuen i dialogboksen Meddelelsesfiltre, som filtrene skal gælde for.

10. Klik på knappen Kør nu, hvis du vil køre filteret på allerede modtagne meddelelser. Når Filteret er gemt, vil det automatisk blive anvendt på alle nye meddelelser.

Eksempler på filtre

Tilføj en stjerne

Hvis du fx vil påføre alle meddelelser fra din arbejdsplads en stjerne, så de skiller sig ud fra andre meddelelser, skal du oprette følgende filter:

Filter example, add Star

Tip: Du kan let lave et filter ud fra en afsenders mailadresse. Højreklik på afsenderens mailadresse i meddelelseshovedet og vælg "Opret filter fra". Som standard er den første regel i det nye filter Fra | er | (afsenderens mailadresse).

Flyt til en anden mappe

Det kan være, du vil flytte meddelelser fra din indbakke for at undgå at blive distraheret af mindre vigtige meddelelser. Måske har du valgt at abonnere på meddelelser fra virksomheder, der ikke er så vigtige, men som du alligevel ønsker placeret i en bestemt mappe.

Start med at lave en ny mappe ved navn "Kampagner" eller lignende ved at klikke på menuknappen New Fx Menu, klikke på Ny, og så klikke på Mappe…. Dit filter kan se sådan ud:

Filter example, move to "Promotions" folder

Fordi du valgte "Match en af følgende", vil alle meddelelser, der opfylder et eller flere af kriterierne, automatisk blive flyttet fra indbakken til mappen "Kampagner":

  • Er fra mailadressen sales@software.biz, eller
  • Emnefeltet indeholder “discount”, eller
  • Ordet “customer” står i mailadressen (“customer.service”, “Customer Support” osv.)
Bemærk: Selvom du kan bruge filtre til at opfange spam-meddelelser, fx kampagner du ikke har tilmeldt dig, anbefales det ikke at bruge filtre til det. Du bør i stedet overveje at bruge Thunderbirds spamfiltre, som er særskilt udviklet til dette formål.
Tip: Hvis du har problemer med dine filtre, så prøv at danne dem fra bunden trin for trin. Måske har du lavet et filter, der skal flytte meddelelser til en anden mappe, og det synes ikke at virke. Prøv at rette filteret, så det tilføjer en stjerne til alle nye meddelelser. Hvis det virker, så prøv at rette i filteret, så det kun tilføjer stjernen til de meddelelser, der skal flyttes til en bestemt mappe. Hvis det også virker, så prøv at flytte meddelelsen i stedet for at tilføje stjernen.

Læs også artiklerne

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere