Zobrazení souborů PDF ve Firefoxu nebo vybrání jiného prohlížeče

Tento článek může být neaktuální.

V anglické verzi článku, z níž tato česká verze vychází, byla učiněna významná změna. Než bude česká verze aktualizována, můžete se podívat na anglickou: View PDF files in Firefox or choose another viewer

Firefox Firefox Poslední aktualizace: 03/24/2023 100% uživatelů považuje toto za užitečné

Firefox obsahuje vestavěný PDF prohlížeč, pomocí něhož můžete prohlížet soubory PDF v okně Firefoxu. Tento článek vysvětluje, jak jej používat, jak řešit obvyklé problémy, se kterými se můžete setkat a jak používat jiný PDF prohlížeč.

Vestavěný PDF prohlížeč

Ve Firefoxu vestavěný PDF prohlížeč umožňuje zobrazit téměř všechny soubory PDF nacházející se na webu bez nutnosti mít externí aplikaci (výjimku tvoří soubory PDF, které mají nesprávně nastavený typ MIME). Tento vestavěný prohlížeč se použije tehdy, když jsou v nastavení Firefoxu pro různé typy souborů soubory typu „přenosný formát dokumentů (PDF)“ nastaveny na Otevřít ve Firefoxu. Toto je výchozí nastavení. Když kliknete na odkaz na soubor PDF nebo soubor PDF otevřete ze seznamu stažených souborů, bude soubor zobrazen pomocí vestavěného PDF prohlížeče. (Více informací o vestavěném prohlížeči naleznete v kapitole Použití vestavěného PDF prohlížeče.)

PDF-rozhraniPDF-rozhrani


Vestavěný PDF prohlížeč otevře soubor PDF ve Firefoxu, aniž by ho ukládal.

Při prohlížení souboru PDF ve Firefoxu můžete pomocí tlačítka Fx98PDFviewer-DownloadButtonFx106 PDF dl button na nástrojové liště PDF prohlížeče stáhnout a uložit soubor PDF do počítače.

Používání jiného PDF prohlížeče pro stažené soubory PDF

Když je Firefox nastaven jako výchozí PDF prohlížeč a vy si ve Firefoxu stáhnete soubor PDF a uložíte ho do počítače, můžete si následujícím způsobem tyto soubory PDF prohlédnout pomocí jiné aplikace:

 1. Zobrazte seznam stažených souborů kliknutím na ikonku Fx91DownloadsButton nacházející se vedle adresního řádku. (Nebo případně otevřete knihovnu stránek v sekci Stahování.)
 2. Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control klikněte na položku souboru PDF, který si přejete otevřít.
  PDF-stahovani-nabidkaPDF-stahovani-nabidka
 3. Klikněte na položku s uvedeným výchozím systémovým PDF prohlížečem (např. klikněte na Otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC) (např. klikněte na Otevřít v programu Preview).
Poznámka: Chcete-li si stažený soubor PDF prohlédnout v jiné aplikaci, otevřete rámeček Stahování nebo okno Knihovny stránek podle postupu uvedeného výše a u položky daného souboru PDF klikněte na ikonu složky Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon. Otevře se složka obsahující daný stažený soubor.u položky daného souboru PDF klikněte na ikonu lupy MagnifyingGlass. Ve Finderu se otevře složka obsahující daný stažený soubor. Poté klikněte pravým tlačítkem myšiza podržení klávesy Control klikněte na daný soubor, zvolte Otevřít pomocí a vyberte PDF prohlížeč, který si přejete použít.

Výběr jiného PDF prohlížeče pro použití jako výchozího nebo nastavení Firefoxu tak, aby se vždy ptal

Poznámka: Když si zvolíte jiný PDF prohlížeč, který se má ve Firefoxu používat jako výchozí, nebo když nastavíte Firefox tak, aby se vás vždy zeptal, co má se souborem PDF udělat, budou všechny otevřené soubory PDF zároveň také uloženy do složky Stažené soubory (viz článek Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory).

Zakázání vestavěného PDF prohlížeče a používání jiného

Namísto vestavěného PDF prohlížeče můžete k otevírání souborů PDF také používat jiný PDF prohlížeč. Změnu prohlížeče souborů PDF z vestavěného PDF prohlížeče na jiný PDF prohlížeč provedete následovně:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. V sekci Obecné přejděte do části Aplikace.
 3. V seznamu najděte položku Přenositelný formát dokumentu (PDF) a kliknutím na ni ji označte.
 4. Klikněte na šipku ve sloupci Akce u této položky a z rozbalovací nabídky vyberte PDF prohlížeč, který si přejete používat.
  moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78
Poznámka: Při vybrání akce Otevřít ve Firefoxu bude použit vestavěný PDF prohlížeč.

Nastavení Firefoxu tak, aby se tázal, co má se soubory PDF udělat

Chcete-li, aby se vždy Firefox zeptal, co má se souborem PDF udělat, proveďte postup uvedený v předchozí kapitole, pouze z rozbalovací nabídky vyberte Vždy se zeptat. Když poté kliknete na odkaz na soubor PDF, Firefox zobrazí výzvu s dotazem, co má s tímto souborem udělat. Následně si budete moci vybrat, zda ho má otevřít pomocí vestavěného PDF prohlížeče, pomocí jiné PDF aplikace, nebo zda ho má uložit.

Další informace naleznete v článku Správa typů souborů a akcí při kliknutí na soubor ve Firefoxu.

Použití vestavěného PDF prohlížeče

Vyplňování formulářů ve vestavěném PDF prohlížeči

Některé soubory PDF mají interaktivní pole pro vyplňování údajů (například ve formulářích). Pomocí vestavěného PDF prohlížeče můžete vyplňovat pole, jako jsou textová pole, zaškrtávací políčka a skupinové přepínače. Po zadání údajů do těchto polí si můžete daný soubor stáhnout a uložit si tak vyplněnou podobu souboru do svého počítače.

PDF-formularPDF-formular

Ovládání vestavěného PDF prohlížeče

 • Zobrazení náhledů nebo osnovy dokumentu: Tlačítkem nacházejícím se zcela vlevo přepínáte mezi zobrazením a nezobrazením postranní lišty s náhledy stránek dokumentu. U některých dokumentů bude dostupné i zobrazení jejich osnovy. Postranní lišta vám usnadní orientaci a pohyb v rozsáhlých dokumentech.
  PDF-postranni-listaPDF-postranni-lista-fx106
 • Další a předchozí stránka nebo skok přímo na stránku: Tlačítky se šipkami nahoru a dolů listujete dokumentem. Také můžete zadat přímo číslo stránky, na kterou chcete přejít.
  PDF-cislo-strankyPDF-cislo-stranky-fx106
 • Změna velikosti dokumentu: Pomocí tlačítek + a – zvětšujete a zmenšujete velikost dokumentu. Jeho velikost můžete nastavit i z rozbalovací nabídky hned napravo.
  PDF-velikost-dokumentuPDF-velikost-dokumentu-fx106
 • Režim prezentace neboli celé obrazovky: Kliknutím na tlačítko režimu prezentace se dokument zobrazí přes celou obrazovku. Stisknutím klávesy ESC režim celé obrazovky opustíte.
  Fx105 PDF Presentation
 • Tisk dokumentu: Kliknutím na tlačítko tiskárny vyvoláte dialogové okno s nastavením tisku.
  Obrázek "FX105 PDF Print" neexistuje.
 • Stažení dokumentu: Kliknutím na tlačítko stažení dokumentu se PDF dokument uloží do počítače.
  Obrázek "FX105 PDF Download" neexistuje.
 • Kopie aktuálně zobrazeného: Kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Aktuální pohled můžete dokument otevřít v dalším panelu či okně, a to na stránce, kterou máte aktuálně zobrazenou.
  Fx105 PDF Current view
 • Tisk dokumentu: Kliknutím na tlačítko tiskárny vyvoláte dialogové okno s nastavením tisku.
  Fx106 PDF Print
 • Stažení dokumentu: Kliknutím na tlačítko stažení dokumentu se PDF dokument uloží do počítače.
  Fx106 PDF Download

Přidání poznámek do souboru PDF

Před výběrem místa v dokumentu, kam chcete přidat text, klikněte na tlačítko Text a vyberte barvu a velikost textu. Chcete-li v dokumentu kreslit, klikněte na ikonu Kreslit, vyberte barvu, tloušťku a průhlednost a teprve poté můžete kreslit. Stažením souboru se uloží kopie dokumentu s vašimi poznámkami.

Fx 106 PDF annotate

Klávesové zkratky

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo J nebo
Předchozí stránka P nebo K nebo
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + -command + -
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R
Přepnout do režimu prezentace Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Výběr nástroje pro výběr textu S
Výběr nástroje „ručička“ H
Zaměření textového pole s číslem stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Řešení problémů s vestavěným PDF prohlížečem

 • U určitých typů souborů PDF může mít PDF prohlížeč problémy se zobrazením fontů, barev nebo celého dokumentu. Pokud se soubor PDF vykreslí chybně nebo je prázdný, klikněte na tlačítko pro stažení po pravé straně záhlaví dokumentu, aby se otevřel ve výchozím PDF prohlížeči vašeho systému.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více