Jak vytisknout webovou stránku

Tento článek pojednává o tom, jak ve Firefoxu vytisknout webovou stránku. Potřebujete-li vysvětlit jednotlivá nastavení tisku, čtěte dále.

Jak vytisknout webovou stránku

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko fx57menu a zvolte Tisk….
  Print Fx65 Win
 2. Otevře se dialogové okno Tisk, kde můžete podle potřeby upravit nastavení tisku (viz další kapitola).
 3. Kliknutím na tlačítko {button TiskVytisknoutOK zahájíte tisk.
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko fx57menu a zvolte Tisk….
  Print Fx65 Win
 2. Pokud si přejete upravit nastavení tisku, klikněte na šipku vedle pole výběru tiskárny (viz další kapitola).
 3. Kliknutím na tlačítko TiskVytisknout zahájíte tisk.

Nastavení v náhledu tisku

Tisk

 • Viz další kapitola Nastavení v dialogu Tisk.

Vzhled stránky

 • Viz kapitola Nastavení vzhledu stránky níže.

Stránky

 • Zde máte možnost přejít na různé stránky zadáním čísla stránky nebo pomocí šipek.

Měřítko

 • Aby se webová stránka vešla na papír menších rozměrů, můžete zkusit nastavit její měřítko. Možnost Na šířku stránky její měřítko upraví automaticky.

Orientace

 • Zvolte Na výšku pro většinu dokumentů a webových stránek.
 • Zvolte Na šířku pro velmi široké stránky a obrázky.

Zjednodušit stránku

 • Zvolte Zjednodušit stránku pro úsporu papíru a inkoustu při tisku. Odstraňuje ze stránky nechtěné reklamy, nesouvisející text a obrázky, a prázdná místa, aby se obsah vytiskl na menší počet stránek. Další informace naleznete v článku Zjednodušení stránky při tisku ve Firefoxu.

Nastavení v dialogu Tisk

tisk-dialog

Sekce Tiskárna:

 • Z rozbalovací nabídky vedle textu Název vyberte tiskárnu, pomocí které se má vytisknout zobrazená stránka.
Poznámka: Výchozí tiskárnou je ta, která je výchozí v systému. Když webovou stránku vytisknete jinou tiskárnou, stane se tato tiskárna výchozí tiskárnou.
 • Klikněte na tlačítko Vlastnosti..., kde můžete změnit formát papíru, kvalitu tisku a další nastavení, která jsou vlastní vaší tiskárně.

Sekce Oblast tisku: Zde můžete určit, které strany aktuální webové stránky se mají vytisknout:

 • Zvolte Vše pro vytištění celé stránky.
 • Zvolte Stránky a zadejte rozsah stran, které se mají vytisknout. Např. zadáním "od 1 do 1" vytisknete pouze první stranu.
 • Zvolte Výběr pro vytištění pouze té části stránky, kterou jste zvýraznili myší.

Sekce Kopie: Zde můžete určit, kolik se má vytisknout kopií.

 • Zadáte-li do pole Počet kopií číslo větší než 1, můžete rovněž stanovit pořadí stran kopií. Když například zadáte vytvořit 2 kopie a zaškrtnete volbu Kompletovat, vytisknou se strany v pořadí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jinak se vytisknou v pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Poznámka: Následující nastavení jsou uložena jakožto předvolby Firefoxu v rámci jednotlivé tiskárny.

Nastavení vzhledu stránky

tisk-vzhled-stranky1

Formát a možnosti

Karta Formát a možnosti obsahuje tyto volby:

 • Orientace:
  • Zvolte Na výšku pro většinu dokumentů a webových stránek.
  • Zvolte Na šířku pro velmi široké stránky a obrázky.
 • Měřítko: Aby se webová stránka vešla na papír menších rozměrů, můžete zkusit nastavit její měřítko. Možnost Na šířku stránky její měřítko upraví automaticky.
 • Možnosti: Zvolte Tisknout pozadí (barvy a obrázky) pokud chcete vytisknout webovou stránku i s jejím pozadím. Jinak bude pozadí ponecháno bílé.

Okraje, záhlaví a zápatí

tisk-vzhled-stranky2

Karta Okraje, záhlaví a zápatí obsahuje tyto volby:

 • Okraje: Zde můžete stanovit šířku každého ze čtyř okrajů stránky.
 • Záhlaví a zápatí: Z rozbalovacích nabídek vyberte, co se má zobrazit na vytištěné stránce. Co zvolíte v levé horní nabídce se zobrazí v levém horním rohu stránky, co zvolíte v prostřední horní nabídce se zobrazí ve střední horní části stránky, co zvolíte v pravé horní nabídce se zobrazí v pravém horním rohu stránky atd. Na výběr máte tyto možnosti:
  • —prázdno—: Nebude vytištěno nic.
  • Název: Vytiskne se název (titulek) webové stránky.
  • URL: Vytiskne se webová adresa stránky.
  • Datum a čas: Vytiskne se datum a čas vytištění webové stránky.
  • Strana #: Vytiskne se číslo strany.
  • Strana # z #: Vytiskne se číslo strany a celkový počet stran.
  • Vlastní…: Můžete zadat vlastní text, např. pokud si přejete, aby se v horní nebo spodní části každé vytištěné strany objevil název vaší firmy či organizace.

Kliknutím na tlačítko OK uložíte provedené změny a dialogové okno Vzhled stránky se zavře.

Pokročilé tipy

 • Chcete-li obsah stránky před vytištěním upravit, můžete tak učinit pomocí rozšíření z webu doplňků pro Firefox, jako je např. Print Edit WE.
 • Chcete-li vytisknout jeden konkrétní obrázek na stránce, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Zobrazit obrázek nebo Zobrazit obrázek na pozadí. Následně obrázek vytiskněte podle pokynů výše.
 • Webové stránky se mohou sami nastavit tak, aby se na papíře objevily jinak než jak vypadají na obrazovce, takže nebuďte překvapeni, pokud uvidíte nějaké odlišnosti (chybí-li na obrázcích na pozadí některé barvy, postupujte podle pokynů v předchozím kroku).
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou