Jak vytisknout webovou stránku

Tento článek pojednává o tom, jak ve Firefoxu vytisknout webovou stránku. Potřebujete-li vysvětlit jednotlivá nastavení tisku, čtěte dále.

Jak vytisknout webovou stránku

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte Tisk.
 2. Otevře se dialogové okno Tisk, kde můžete podle potřeby upravit nastavení tisku (viz další kapitola).
 3. Klepnutím na tlačítko TiskOK zahájíte tisk.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte Tisk.
  Print Fx29 Win
 2. Pokud si přejete upravit nastavení tisku, klepněte na šipku vedle pole výběru tiskárny (viz další kapitola).

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Klepnutím na tlačítko Tisk zahájíte tisk.

Nastavení tisku

tisk-dialog
Sekce Tiskárna:

 • Z rozbalovací nabídky vedle textu Název vyberte tiskárnu, pomocí které se má vytisknout zobrazená stránka.
  Poznámka: Výchozí tiskárnou je ta, která je výchozí v systému. Když webovou stránku vytisknete jinou tiskárnou, stane se tato tiskárna výchozí tiskárnou.
 • Klepněte na tlačítko Vlastnosti..., kde můžete změnit formát papíru, kvalitu tisku a další nastavení, která jsou specifická pro vaši tiskárnu.

Sekce Oblast tisku - Zde můžete určit, které strany aktuální webové stránky se mají vytisknout:

 • Zvolte Vše pro vytištění celé stránky.
 • Zvolte Stránky a zadejte rozsah stran, které se mají vytisknout. Např. zadáním "od 1 do 1" vytisknete pouze první stranu.
 • Zvolte Selection pro vytištění pouze té části stránky, kterou jste zvýraznili myší.

Sekce Kopie - Zde můžete určit, kolik se má vytisknout kopií.

 • Zadáte-li do pole Počet kopií více než 1, můžete rovněž stanovit pořadí stran kopií. Když například zadáte vytvořit 2 kopie a zaškrtnete volbu Kompletovat, vytisknou se strany v pořadí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jinak se vytisknou v pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Poznámka: Následující nastavení jsou uložena jakožto předvolby Firefoxu v rámci jednotlivé tiskárny.

Sekce Tisk rámů - Pokud prohlížená webová stránka sestává z rámů, zde můžete stanovit, jak rámy vytisknout:
tisk-ramu

 • Podle rozložení na obrazovce vytiskne stránku tak, jak ji vidíte na obrazovce.
 • Zvolený rám vytiskne pouze obsah rámu, do kterého jste naposledy klepnuli.
 • Každý rám samostatně vytiskne obsah všech rámů, avšak každý rám na samostatnou stránku.


5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097539-411-1.jpg

 • Tiskárna (Printer): Z rozbalovací nabídky vyberte tiskárnu, pomocí které se má vytisknout zobrazená stránka.
  Poznámka: Výchozí tiskárnou je ta, která je výchozí v systému. Když webovou stránku vytisknete jinou tiskárnou, stane se tato tiskárna výchozí tiskárnou.
 • Předvolby (Presets): Zde vyberte uložené nastavení tiskárny.
 • Kopií (Copies): Zde můžete určit, kolik se má vytisknout kopií.
  • Zadáte-li do pole Kopií více než 1, můžete rovněž stanovit pořadí stran kopií. Když například zadáte vytvořit 2 kopie a zaškrtnete volbu Kompletování (Collate), vytisknou se strany v pořadí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jinak se vytisknou v pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3.
 • Stránky (Pages): Zde můžete zadat rozsah stran, které se mají vytisknout. Např. zadáním "od 1 do 3" vytisknete pouze první tři strany dokumentu.
  Poznámka: Následující nastavení jsou uložena jakožto předvolby Firefoxu v rámci jednotlivé tiskárny.
 • Možnosti (Options):
  • Zvolte Tisknout pouze výběr (Print Selection Only) pro vytištění pouze té části stránky, kterou jste zvýraznili myší.
  • Zvolte Na šířku stránky (Shrink To Fit Page Width) pokud chcete, aby měla webová stránka při tisku stejnou šířku, jako je šířka papíru.
 • Vzhled (Appearance):
  • Zvolte Tisknout barvy na pozadí (Print Background Colors) pokud chcete vytisknout webovou stránku i s barvou pozadí, jak je zobrazena na obrazovce. Jinak bude pozadí ponecháno bílé.
  • Zvolte Tisknout obrázky na pozadí (Print Background Images) pokud chcete vytisknout webovou stránku i s obrázkem na pozadí, jak je zobrazen na obrazovce. Jinak bude pozadí tvořit jednolitá barva.
 • Rámy (Frames):
  tisk-ramu
  • Podle rozložení na obrazovce (As laid out on the screen) vytiskne stránku tak, jak ji vidíte na obrazovce.
  • Zvolený rám (The selected frame) vytiskne pouze obsah rámu, do kterého jste naposledy klepnuli.
  • Každý rám samostatně (Each frame separately) vytiskne obsah všech rámů, avšak každý rám na samostatnou stránku.
 • Záhlaví (Page Headers) a Zápatí (Page Footers): Z rozbalovacích nabídek vyberte, co se má zobrazit na vytištěné stránce. Co zvolíte v levé horní nabídce se zobrazí v levém horním rohu stránky, co zvolíte v prostřední horní nabídce se zobrazí ve střední horní části stránky, co zvolíte v pravé horní nabídce se zobrazí v pravém horním rohu stránky atd. Na výběr máte tyto možnosti:
  • --prázdno--: (blank) Nebude vytištěno nic.
  • Nadpis: (Title) Vytiskne se název webové stránky.
  • URL: Vytiskne se webová adresa stránky.
  • Datum a čas: (Date/ Time) Vytiskne se datum a čas vytištění webové stránky.
  • Strana #: (Page) Vytiskne se číslo strany.
  • Strana # z #: Vytiskne se číslo strany a celkový počet stran.
  • Vlastní...: (Custom) Můžete zadat vlastní text, např. pokud si přejete, aby se v horní nebo spodní části každé vytištěné strany objevil název vaší firmy či organizace.

Karta Obecné

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-1.png

 • V seznamu klepněte na tiskárnu, pomocí které se má vytisknout zobrazená stránka.
  Poznámka: Výchozí tiskárnou je ta, která je výchozí v systému. Když webovou stránku vytisknete jinou tiskárnou, stane se tato tiskárna výchozí tiskárnou.
 • Sekce Rozsah:
  • Zvolte "Všechny strany" pro vytištění celé stránky.
  • Zvolte "Aktuální strana" pro vytištění pouze té strany webové stránky, kterou jste měli na obrazovce v okamžiku, kdy jste se rozhodli tisknout.
  • Zvolte "Strany" a zadejte rozsah stran, které se mají vytisknout. Např. zadáním "1" se vytiskne pouze první strana webové stránky. Zadáním "1, 2, 3 - 7" se vytisknou strany 1, 2, a 3 až 7.
 • Sekce Kopie - Zde můžete určit, kolik se má vytisknout kopií.
  • Zadáte-li do pole Kopií více než 1, můžete rovněž stanovit pořadí stran kopií. Když například zadáte vytvořit 2 kopie a zaškrtnete volbu Setřídit, vytisknou se strany v pořadí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jinak se vytisknou v pořadí 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  • Zvolte Obrátit pro vytištění stran v opačném pořadí.

Karta Vzhled stránky

Zde můžete změnit nastavení tiskárny, jako zda provést oboustranný tisk, kolik vytisknout stran dokumentu na jednu stranu papíru, zda vytisknout pouze sudé či liché strany, jakou použít velikost papíru a další. Každá tiskárna zde nabídne jiné volby.

Karta Předvolby

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-2.png

Poznámka: Následující nastavení jsou uložena jakožto předvolby Firefoxu v rámci jednotlivé tiskárny.
 • Sekce Tisk rámů - Pokud prohlížená webová stránka sestává z rámů, zde můžete stanovit, jak rámy vytisknout:
  tisk-ramu
  • Podle rozložení na obrazovce vytiskne stránku tak, jak ji vidíte na obrazovce.
  • Zvolený rám vytiskne pouze obsah rámu, do kterého jste naposledy klepnuli.
  • Každý rám samostatně vytiskne obsah všech rámů, avšak každý rám na samostatnou stránku.
 • Zvolte Ignorovat měřítko a zmenšit na rozměr stránky pokud chcete automaticky upravit šířku tištěné stránky.
 • Zvolte Tisknout pouze výběr pro vytištění pouze té části stránky, kterou jste zvýraznili myší.
 • Zvolte Tisknout barvy na pozadí pokud chcete vytisknout webovou stránku i s barvou pozadí, jak je zobrazena na obrazovce. Jinak bude pozadí ponecháno bílé.
 • Zvolte Tisknout obrázky na pozadí pokud chcete vytisknout webovou stránku i s obrázkem na pozadí, jak je zobrazen na obrazovce. Jinak bude pozadí tvořit jednolitá barva.
 • Sekce Záhlaví a zápatí - Z rozbalovacích nabídek vyberte, co se má zobrazit na vytištěné stránce. Co zvolíte v levé horní nabídce se zobrazí v levém horním rohu stránky, co zvolíte v prostřední horní nabídce se zobrazí ve střední horní části stránky, co zvolíte v pravé horní nabídce se zobrazí v pravém horním rohu stránky atd. Na výběr máte tyto možnosti:
  • --prázdno--: Nebude vytištěno nic.
  • Nadpis: Vytiskne se název webové stránky.
  • URL: Vytiskne se webová adresa stránky.
  • Datum a čas: Vytiskne se datum a čas vytištění webové stránky.
  • Strana #: Vytiskne se číslo strany.
  • Strana # z #: Vytiskne se číslo strany a celkový počet stran.
  • Vlastní...: Můžete zadat vlastní text, např. pokud si přejete, aby se v horní nebo spodní části každé vytištěné strany objevil název vaší firmy či organizace.

Nastavení vzhledu stránky

Poznámka: Následující nastavení jsou uložena jakožto předvolby Firefoxu v rámci jednotlivé tiskárny.

Chcete-li změnit velikost papíru pro tisk a orientaci stránky:

 1. V horní části okna Firefoxy klepněte na nabídku Soubor a zvolte Vzhled stránky.... Zobrazí se dialogové okno Page Setup.
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243479623-843-1.png
  • Velikost papíru: Vyberte typ papíru, na který se bude tisknout.
  • Orientace:
   • Zvolte Na výšku pro většinu dokumentů a webových stránek.
   • Zvolte Na šířku pro velmi široké stránky a obrázky.
 2. Nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Použít.

Chcete-li změnit orientaci tištěné stránky, okraje stránky, a nastavit, zda tisknout i barvu pozadí či obrázek na pozadí, a co má obsahovat záhlaví a zápatí vytištěné stránky, klepněte v horní části okna Firefoxu na tlačítko Firefox, poté na nabídku Tisk... (nabídku Soubor ve Windows XP) a zvolte položku Vzhled stránky.... Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

Poznámka: Následující nastavení jsou uložena jakožto předvolby Firefoxu v rámci jednotlivé tiskárny.

Formát a možnosti

tisk-vzhled-stranky1

Karta Formát a možnosti obsahuje tyto volby:

 • Orientace:
  • Zvolte Na výšku pro většinu dokumentů a webových stránek.
  • Zvolte Na šířku pro velmi široké stránky a obrázky.
 • Měřítko: Aby se webová stránka vešla na papír menších rozměrů, můžete zkusit nastavit její měřítko. Volba Na šířku stránky její měřítko upraví automaticky.
 • Možnosti: Zvolte Tisknout pozadí (barvy a obrázky) pokud chcete vytisknout webovou stránku i s jejím pozadím. Jinak bude pozadí ponecháno bílé.

Okraje, záhlaví a zápatí

tisk-vzhled-stranky2
Karta Okraje, záhlaví a zápatí obsahuje tyto volby:

 • Okraje: Zde můžete stanovit šířku každého ze čtyř okrajů stránky.
 • Záhlaví a zápatí: Z rozbalovacích nabídek vyberte, co se má zobrazit na vytištěné stránce. Co zvolíte v levé horní nabídce se zobrazí v levém horním rohu stránky, co zvolíte v prostřední horní nabídce se zobrazí ve střední horní části stránky, co zvolíte v pravé horní nabídce se zobrazí v pravém horním rohu stránky atd. Na výběr máte tyto možnosti:
  • --prázdno--: Nebude vytištěno nic.
  • Nadpis: Vytiskne se název webové stránky.
  • URL: Vytiskne se webová adresa stránky.
  • Datum a čas: Vytiskne se datum a čas vytištění webové stránky.
  • Strana #: Vytiskne se číslo strany.
  • Strana # z #: Vytiskne se číslo strany a celkový počet stran.
  • Vlastní...: Můžete zadat vlastní text, např. pokud si přejete, aby se v horní nebo spodní části každé vytištěné strany objevil název vaší firmy či organizace.

Klepnutím na tlačítko OK uložíte provedené změny a dialogové okno Vzhled stránky se zavře.

Náhled tisku

Chcete-li vidět, jak bude webová stránka vypadat na papíře, stiskněte klávesu Alt pro zobrazení lišty s nabídkou, v ní klepněte na nabídku Soubor a zvolte položku Náhled tisku.

Okno Náhled tisku umožňuje změnit některé volby popsané výše v textu. Klepnutím na tlačítko Tisk... zobrazíte okno Tisk, klepnutím na tlačítko Vzhled stránky... zobrazíte okno Vzhled stránky. Pomocí šipek po stranách textového pole Strana: můžete listovat stranami dokumentu: klepnutím na jednoduché šipky přejdete na další či předchozí stranu a klepnutím na dvojité šipky se dostanete na první či poslední stranu. Také můžete upravit měřítko nebo orientaci stránky (viz předchozí kapitola).

tisk-nahled-tisku

Klepnutím na tlačítko Zavřít ukončíte Náhled tisku.

Pokročilé tipy

 • Chcete-li obsah stránky před vytištěním upravit, můžete tak učinit pomocí rozšíření, jako je třeba Print Edit.
 • Chcete-li vytisknout jeden konkrétní obrázek na stránce, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte "Zobrazit obrázek" nebo "Zobrazit obrázek na pozadí". Následně obrázek vytiskněte podle pokynů výše.
 • Webové stránky se mohou sami nastavit tak, aby se na papíře objevily jinak než jak vypadají na obrazovce, takže nebuďte překvapeni, pokud spatříte nějaké změny (chybí-li některé barvy či obrázky na pozadí, viz volby Tisknout barvy na pozadí a Tisknout obrázky na pozadí výše).
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou