Změna akce při kliknutí na soubor či při jeho stahování

V tomto článku se dozvíte, jak Firefox zachází s různými typy souborů, když na ně na stránce kliknete a jak můžete jeho chování změnit.

Akce při stažení

Když kliknete na odkaz odkazující na nějaký soubor, objeví se v případě, že Firefox neumí daný soubor sám zpracovat, dialogové okno s dotazem, zda si přejete soubor uložit nebo jej otevřít určitou aplikací. Typ internetového média (nebo též MIME typ či typ obsahu]), nastavený webovým serverem, pak určí, co Firefox se souborem provede.

Poznámka: Pokud špatně nakonfigurovaný webový server pošle nesprávný typ obsahu, nebude Firefox schopen správně zpracovat stahování souboru. Například Firefox zobrazí obsah jako prostý text, namísto toho, aby soubor otevřel v aplikaci nebo se vás zeptal, co má dělat. (Více se dozvíte v dokumentu Properly configuring server MIME types na webu MDN.) V takovém případě můžete kontaktovat daný web, nebo můžete problém obejít pomocí rozšíření Firefoxu jako je Content-Type Fixer.

Když zvolíte jednu z těchto možností a zároveň zaškrtnete políčko "Provádět od teď automaticky s podobnými soubory" (viz dále), objeví se v nastavení Firefoxu v sekci Obecné a části Aplikace pro tento typ souboru nová položka.

Změna akcí při stažení

Můžete změnit, jakou akci Firefox pro určitý typ obsahu provede. Toto nebude mít vliv na multimediální soubory vložené do webových stránek ― pouze na odkazy na samotné soubory.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Možnosti.Předvolby.Nastavení.
 2. V sekci Obecné a v podsekci Soubory a aplikace najděte část Aplikace.
 3. Klikněte na položku pro typ souboru, u něhož si přejete změnit akci.
  Vícero položek pro tentýž formát či příponu souboru? Některé typy souborů zahrnují více než jeden typ internetového média.
 4. Klikněte do pravého sloupce Akce a rozbalí se nabídka s výběrem akcí, které je po kliknutí na tento typ souboru možno provést.
  moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx57moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78
  • Zobrazit náhled v aplikaci FirefoxOtevřít ve Firefoxu: Zvolte, pokud chcete, aby obsah zobrazil Firefox. Týká se to pouze omezeného počtu typů souborů, které umí Firefox dekódovat, jako je např. přenositelný formát dokumentů (PDF).
  • Vždy se zeptat: Při kliknutí na tento typ souboru budete vyzváni, abyste zvolili, co má Firefox se souborem provést. To se může hodit v případě, kdy Firefox nějaký typ souboru automaticky ukládá nebo jej vždy otevírá v určitém programu, avšak vy si přejete být dotázáni, co má se souborem provést.
  • Uložit soubor: Při kliknutí na tento typ souboru bude soubor automaticky uložen do vašeho počítače pomocí správce stahování.
  • Použít ... : Dále máte možnost vybrat aplikaci, ve které se má soubor otevírat.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Přidání akce při stažení

Když kliknete na odkaz na typ souboru, který nemá nastavený typ obsahu a akci při stažení, Firefox se vás zeptá, co má se souborem udělat:

otevirani-souboruMacOpeningFile
 • Otevřít pomocí: Uloží soubor do dočasné složky a otevře jej ve výchozí aplikaci pro tento typ souboru. Chcete-li zvolit jinou aplikaci, klikněte v rozbalovacím seznamu na tlačítko Vybrat...Procházet....
Upozornění: U žádného typu souboru nenastavujte, aby jej vždy otevíral Firefox, poněvadž to může způsobit problémové chování Firefoxu, kdy Firefox po kliknutí na odkaz opakovaně otevírá prázdné panely nebo okna.
 • Uložit soubor: Uloží soubor do složky stahovaných souborů (stanovené v nastavení Firefoxu v sekci Obecné).
 • Provádět od teď automaticky s podobnými soubory: Zaškrtněte tuto volbu a klikněte na tlačítko OK, chcete-li přidat pro daný typ souboru novou položku do seznamu Typ obsahu.
Je volba Provádět od teď automaticky s podobnými soubory nepřístupná? To se může stát, jestliže server chybně specifikuje typ internetového média daného souboru, nebo jestliže server přiděluje souboru "Content-Disposition: attachment".

Obnova akcí při stažení pro všechny typy obsahu

Máte-li potíže s tím, jak Firefox zachází s různými soubory a nedokážete je vyřešit, nebo pokud prostě jen chcete začít nanovo, můžete obnovit výchozí typy obsahu a akce tak, že ručně smažete soubor, v němž jsou tato nastavení uložena.

Toto odstraní všechny vámi nastavené akce a přidané typy obsahu. Po provedení následujícího postupu si vše budete muset znova nastavit.
 1. Otevřete svou složku s profilem:

  • Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu, v ní klikněte na Nápověda a zvolte Technické informaceDalší technické informace.V nabídce Nápověda klikněte na položku Technické informaceDalší technické informace. Otevře se panel Technické informace.
  • V sekci Stručně o aplikaci klikněte na řádku Složka s profilem na tlačítko OtevřítZobrazit ve FinderuOtevřít. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zavřete Firefox.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

 3. Smažte (nebo přejmenujte) soubor handlers.json.
 4. Spusťte opět Firefox.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více