Řešení problémů s obrázky

Máte-li problémy se stahováním nebo zobrazováním obrázků ve Firefoxu, řiďte se pokyny uvedenými v tomto článku.

Tento článek se vztahuje na tyto formáty souborů:

 • Formáty statických obrázků, jako např. PNG, GIF a JPG
 • Formáty animovaných obrázků, jako např. animovaný GIF

Tento článek se nevztahuje na tyto formáty souborů:

Poznámka: Pokud máte s dotyčnou stránkou problémy, klikněte v adresním řádku na ikonku Fx57GreenPadlock Fx70GreyPadlock a podívejte se, jestli Firefox neblokuje nezabezpečené části stránky. Bližší informace naleznete v článku Blokování smíšeného obsahu ve Firefoxu.

Vymažte mezipaměť a soubory cookies

Občas lze problémy s načítáním stránek vyřešit vymazáním mezipaměti a souborů cookies.

 1. Na nástrojové liště klikněte na tlačítko knihovny stránek 57 library icon . (Pokud ho tam nemáte, klikněte na tlačítko nabídky fx57menu a poté na Knihovna stránek). Klikněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon , zvolte Historie a poté Vymazat nedávnou historii….
 2. Z rozbalovací nabídky Časové období mazání: zvolte Vše.
 3. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť (a pouze tyto).
 4. Klikněte na tlačítko Vymazat.

Prověřte povolení pro načítání obrázků na dotyčné stránce

Firefox umožňuje zabránit stránkám v načítání obrázků, aby se stránky načítaly rychleji. Jestliže tedy máte na konkrétní stránce problémy se zobrazováním obrázků:

 1. Klikněte na tlačítko identity serveru (ikona stránky nalevo od její adresy).
 2. Klikněte na tlačítko Více informací.... Zobrazí se okno Informace o stránce.
 3. Přejděte do sekce Povolení.
 4. Ujistěte se, že u položky Nahrávat obrázky je vybrána volba Povolit.
 5. Zavřete okno Informace o stránce.

Bezpečnostní programy

Některé bezpečnostní programy pro Internet (antivirové a anti-spywarové programy, firewaly, programy na ochranu soukromí a jiné) mohou jisté obrázky považovat za slídivé prvky stránky (web bug) a blokovat je, nebo mohou zabránit animovaným obrázkům v animování. Zkontrolujte nastavení svého bezpečnostního programu, zda náhodou neblokuje načítání obrázků.

Rozšíření

Rozšíření jsou doplňky, které přidávají nebo modifikují funkce Firefoxu. Přečtěte si článek Diagnostika rozšíření, motivů vzhledu a hardwarové akcelerace za účelem řešení obvyklých problémů s Firefoxem, kde naleznete postup, jak zakázat nebo odinstalovat rozšíření, která mohou být příčinou, že se obrázky ve Firefoxu nenačítají.

Obrázky se zobrazují, avšak chybně

Jestliže se obrázky na stránkách načítají, ale nevypadají korektně nebo nevypadají tak, jak je zobrazují jiné prohlížeče:

 • Používáte-li nějaký druh programu pro zrychlení načítání webových stránek (tzv. web accelerator), zkuste jej deaktivovat a vyzkoušejte, zda se nyní obrázky zobrazují správně. Případně nahlédněte do dokumentace k dotyčnému programu.
 • Zobrazuje-li se v prostoru pro obrázek text nebo nesmyslný sled znaků, přečtěte si článek Page displays as gibberish z MozillaZine Knowledge Base.

Jiné příčiny nenačítání obrázků

 • Server, ze kterého se načítají obrázky, nemusí být v provozu nebo může mít provozní potíže. Zkuste načíst stránku z jiného prohlížeče nebo počítače, zda se obrázky načtou či ne.

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.
  Může se zobrazit upozornění. Pokračovat na stránku about:config budete po kliknutí na tlačítko Beru to na vědomí!Beru na vědomí a chci pokračovat.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.display.use_document_colors. Její výchozí hodnota by měla být 0.
 3. Je-li její hodnota jiná než 0, klikněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klikněte na tuto předvolbu a z nabídky zvolte Obnovitklikněte na její tlačítko Obnovit Fx71aboutconfig-ResetButton .

Obrázky se stále nezobrazují správně

Pokud jste vyzkoušeli všechna výše uvedená řešení a obrázky nebo animování obrázků se stále nezobrazuje správně:Založeno na informacích z článku Images or animations do not load (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více