Řešení problémů s obrázky

Máte-li problémy se stahováním nebo zobrazováním obrázků ve Firefoxu, řiďte se pokyny uvedenými v tomto článku.

Tento článek se vztahuje na tyto formáty souborů:

 • Formáty statických obrázků, jako např. PNG, GIF a JPG
 • Formáty animovaných obrázků, jako např. animovaný GIF

Tento článek se nevztahuje na tyto formáty souborů:

Poznámka: Objeví-li se v adresním řádku symbol štítu Mixed Content Shield a s dotyčnou stránkou máte problémy, přečtěte si, prosím, článek Blokování smíšeného obsahu ve Firefoxu

Vymažte mezipaměť a soubory cookies

Občas lze problémy s načítáním stránek vyřešit vymazáním mezipaměti a souborů cookies.

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, najeďte na nabídku Historie a v zobrazené podnabídce zvolte položku Vymazat nedávnou historii....Na liště s nabídkou klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku Vymazat nedávnou historii....V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku Vymazat nedávnou historii....
 2. V rozbalovacím seznamu Časové období mazání: zvolte Vše.
 3. Klepněte na šipku vedle nápisu Podrobnosti. Zobrazí se seznam položek, které mohou být vymazány.
 4. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť.
 5. Klepněte na tlačítko Vymazat.
 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, najeďte na nabídku Historie a v zobrazené podnabídce zvolte položku Vymazat nedávnou historii....Na liště s nabídkou klepněte na nabídku Historie a v ní zvolte položku Vymazat nedávnou historii....V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Historie a v ní zvolte položku Vymazat nedávnou historii....
 2. V rozbalovacím seznamu Časové období mazání: zvolte Vše.
 3. Klepněte na šipku vedle nápisu Podrobnosti. Zobrazí se seznam položek, které mohou být vymazány.
 4. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť.
 5. Klepněte na tlačítko Vymazat.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , zvolte Historie a poté Vymazat nedávnou historii....
 2. V rozbalovacím seznamu Časové období mazání: zvolte Vše.
 3. Klepněte na šipku vedle nápisu Podrobnosti. Zobrazí se seznam položek, které mohou být vymazány.
 4. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť.
 5. Klepněte na tlačítko Vymazat.

Prověřte povolení pro načítání obrázků

Firefox umožňuje zabránit stránkám v načítání obrázků, aby se stránky načítaly rychleji. Jestliže tedy máte problémy se zobrazováním obrázků:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Obsah.
 3. Přesvědčete se, že je zaškrtnutá položka Načíst automaticky obrázky.
 4. Klepněte na tlačítko Výjimky... u této položky a otevře se okno Výjimky - obrázky.
 5. Prohlédněte seznam serverů a ujistěte se, že se na seznamu nenachází servery, z jejichž stránek se vám nenačítají obrázky.
 6. Klepněte na tlačítko Zavřít a zavřeteZavřete okno Výjimky - obrázky.
 7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Předvolby.Zavřete dialogové okno Předvolby. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Prověřte povolení pro načítání obrázků na dotyčné stránce

Firefox umožňuje zabránit stránkám v načítání obrázků, aby se stránky načítaly rychleji. Jestliže tedy máte na konkrétní stránce problémy se zobrazováním obrázků:

 1. Klepněte na tlačítko identity serveru (ikona stránky nalevo od její adresy).
 2. Klepněte na tlačítko Více informací.... Zobrazí se okno Informace o stránce.
 3. Přejděte do sekce Povolení.
 4. Ujistěte se, že u položky Nahrávat obrázky je vybrána volba Povolit.
 5. Zavřete okno Informace o stránce.

Bezpečnostní programy

Některé bezpečnostní programy pro Internet (antivirové a anti-spywarové programy, firewaly, programy na ochranu soukromí a jiné) mohou jisté obrázky považovat za slídivé prvky stránky (web bug) a blokovat je, nebo mohou zabránit animovaným obrázkům v animování. Zkontrolujte nastavení svého bezpečnostního programu, zda náhodou neblokuje načítání obrázků.

Obrázky se načtou poprvé, avšak již ne opětovně

Rozšíření Browser Record Plugin, instalované programem RealPlayer, může zapříčinit, že Firefox zobrazí obrázky správně při první návštěvě stránky, avšak při její další návštěvě nebo při jejím obnovení již ne. Řešením je zakázání tohoto rozšíření.

 1. Spusťte program RealPlayer.
 2. Klepněte na nabídku Tools a poté na položku Preferences.
 3. Přejděte do sekce Download & Recording a zrušte zaškrtnutí volby Enable Web Download & Recording for these installed browsers.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Případně si přečtěte článek Řešení problémů s rozšířeními a motivy vzhledu, kde se dozvíte, jak zakázat nebo odinstalovat rozšíření.

Obrázky se zobrazují, avšak chybně

Jestliže se obrázky na stránkách načítají, ale nevypadají korektně nebo nevypadají tak, jak je zobrazují jiné prohlížeče:

 • Používáte-li nějaký druh programu pro zrychlení načítání webových stránek (tzv. web accelerator), zkuste jej deaktivovat a vyzkoušejte, zda se nyní obrázky zobrazují správně. Případně nahlédněte do dokumentace k dotyčnému programu.
 • Zobrazuje-li se v prostoru pro obrázek text nebo nesmyslný sled znaků, přečtěte si článek Page displays as gibberish z MozillaZine Knowledge Base.

Jiné příčiny nenačítání obrázků

 • Server, ze kterého se načítají obrázky, nemusí být v provozu nebo může mít provozní potíže. Zkuste načíst stránku z jiného prohlížeče nebo počítače, zda se obrázky načtou či ne.

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.display.use_document_colors. Její výchozí hodnota by měla být true.
 3. Je-li její hodnota nastavena na false, klepněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Ctrl a klepněte na tuto předvolbu a z nabídky zvolte Obnovit.

Obrázky se stále nezobrazují správně

Pokud jste vyzkoušeli všechna výše uvedená řešení a obrázky nebo animování obrázků se stále nezobrazuje správně:Založeno na informacích z článku Images or animations do not load (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Mikk. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.