Webové stránky se zobrazují chybně

Tento článek se zabývá situací, kdy se webové stránky nezobrazují správně.

Poznámka: Objeví-li se v adresním řádku symbol štítu Mixed Content Shield a s dotyčnou stránkou máte problémy, přečtěte si, prosím, článek Blokování smíšeného obsahu ve Firefoxu

Vymažte cookies a mezipaměť

Firefox ukládá webové stránky do mezipaměti, tzn. že ukládá některé soubory do vašeho počítače, aby nemusel při příští návštěvě dotyčné stránky znovu všechny její prvky stahovat. Jestliže však byla webová stránka změněna, může se stát, že Firefox při zobrazování stránky použije starý kód stránky zároveň s novým, což může způsobit, že se stránka zobrazí chybně. Aby se načetl pouze nový kód stránky, je třeba vymazat cookies a mezipaměť:

 1. Klepněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon , zvolte Historie a poté Vymazat nedávnou historii….
 2. V rozbalovacím seznamu Časové období mazání: zvolte Vše.
 3. Klepněte na šipku vedle nápisu Podrobnosti. Zobrazí se seznam položek, které mohou být vymazány.
 4. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť.
 5. Klepněte na tlačítko Vymazat.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , zvolte Historie a poté Vymazat nedávnou historii….
 2. V rozbalovacím seznamu Časové období mazání: zvolte Vše.
 3. Klepněte na šipku vedle nápisu Podrobnosti. Zobrazí se seznam položek, které mohou být vymazány.
 4. Zaškrtněte položky Cookies a Mezipaměť.
 5. Klepněte na tlačítko Vymazat.
Nyní, když jsou cookies a mezipaměť vymazány, navštivte stránku znovu podívejte se, zda je problém vyřešen.

Zobrazte stránku v normální velikosti

Některé stránky nemusejí vypadat správně při zvětšení nebo zmenšení jejich velikosti. Pro zobrazení stránky v normální velikosti stiskněte Ctrl + 0command + 0 a pro změnu velikosti všech stránek nahlédněte do dokumentace k doplňku pro změnu velikosti stránek, pokud nějaký takový používáte.

Zrušte minimální velikost písma

Některé stránky se nezobrazí správně s písmem v minimální velikosti. Zrušte nastavení hodnoty pro minimální velikost písma:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ObsahObecné a v ní najděte podsekci Zobrazení a jazyk stránek.
 3. V části Písma a barvy klepněte na tlačítko Rozšířené....
 4. Nastavte hodnotu volby Minimální velikost fontů na Žádná.

Nastavte původní styl stránky

Je možné, že máte nedopatřením nastaven styl stránky na Bez stylu. Aby Firefox použil nativní styl stránky, proveďte tyto kroky:

 • Stiskem klávesy Alt vyvolejte klasické nabídky Firefoxu,Na liště s hlavní nabídkouV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Zobrazení, poté na položku Styl stránky a nakonec na položku Základní styl.

Nyní, když je pro zobrazení stránky použit její nativní styl, se možná stránka zobrazí správně.

Zkontrolujte, že není blokován JavaScript

Prověřte, zda není blokován JavaScript nějakým rozšířením (jako je třeba NoScript) nebo bezpečnostním programem (např. firewalem, antivirovým či anti-spywarovým programem).

Zkontrolujte nastavení systémových hodin

V některých případech je načtení a ověření zabezpečeného webového obsahu závislé na aktuálním času. Prověřte proto, že máte v systému správně nastavené datum, čas a časové pásmo.

Zakažte problémová rozšíření nebo hardwarovou akceleraci

Je možné, že některé rozšíření narušuje způsob, jakým se stránka zobrazuje. Nebo je možné, že vaše grafická karta a ovladače nezobrazují správně některý webový obsah při zapnuté hardwarové akceleraci. V článku Řešení problémů s rozšířeními a motivy vzhledu naleznete instrukce, které vám pomohou zjistit, zda příčinou problému není jeden z těchto případů.

Nahlaste webovou stránku

Příležitostně se může stát, že narazíte na stránku, která ve Firefoxu prostě nefunguje. Když se vám to stane, nahlašte prosím zjištěný problém společnosti Mozilla, a to následujícím způsobem:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 a zvolte Odeslat zpětnou vazbu.... Do nového panelu se načte stránka Odešlete svou reakci.
 2. Klepněte na "Firefox mě zklamal".
 3. Na další stránce stručně popište zjištěný problém a do pole níže zadejte URL adresu problematické stránky.
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.
Založeno na informacích z článku Websites look wrong (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.