Přizpůsobení navigačních tlačítek zpět, vpřed, domů, aktualizovat a dalších

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Lišta navigace obsahuje tlačítka pro přesun z jedné stránky na druhou a dále pak adresní řádek a pole vyhledávání.

  • Pokud shledáte, že jedna z následujících položek na liště chybí, přečtěte si článek Toolbar items missing.

Navigation Toolbar - Win1 Navigation Toolbar - Mac1

Nav Items 10 - Win Nav Items 10 - Mac Nav Items 10 - Lin

V Linuxu používá Firefox ikony systémového motivu, tudíž se vzhled ikon v tomto článku může lišit od vzhledu ikon ve vašem Firefoxu.

Výchozí sada položek

Když poprvé spustíte Firefox, budou se na liště navigace nacházet tyto položky:

Ikona Popis
Back & Forward Win Back & Forward Mac Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii (nelze-li přejít vpřed, tlačítko vpřed se nezobrazuje)
Navigation Toolbar - Win3 Navigation Toolbar - Mac3 Znovunačte aktuální stránku, pokud se momentálně nenačítá
Navigation Toolbar - Win4 Při načítání aktuální stránky zastaví její načítání
Navigation Toolbar - Win5 Navigation Toolbar - Mac5 Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky)
Navigation Toolbar - Win6 Navigation Toolbar - Mac6 Zobrazí všechny záložky
Ikona Popis
Back Lin back_icon_linux.png Přechod na předcházející stránku v hostorii
Forward Lin forward_icon_linux.png Přechod na následující stránku v historii (nelze-li přejít vpřed, tlačítko se nezobrazuje)
Navigation Toolbar - Mac3 reload_icon_linux.png Znovunačte aktuální stránku, pokud se momentálně nenačítá
Navigation Toolbar - Win4 stop_icon_linux.png Zastaví načítání aktuální stránkyPři načítání aktuální stránky zastaví její načítání
Navigation Toolbar - Lin5 | home_icon_linux.png Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky)

Windows 7 a Vista

Ikona Popis
back_forward_vista.png Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii
reload_vista.png Znovunačte aktuální stránku
stop_vista.png Zastaví načítání aktuální stránky
home_vista.png Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky)Windows XP

Ikona Popis
back_forward_xp.png Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii
reload_xp.png Znovunačte aktuální stránku
stop_xp.png Zastaví načítání aktuální stránky
home_xp.png Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky)
Ikona Popis
back_forward_icon_mac.png Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii
reload_icon_mac.png Znovunačte aktuální stránku
stop_icon_mac.png Zastaví načítání aktuální stránky
home_icon_mac.png Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky)

Adresa a vyhledávání

Zobrazení Popis
Navigation Toolbar - Win7 Navigation Toolbar - Mac7 location_bar_xp.PNG fx3-mac-locationbar.png location_bar_linux.png V adresním řádku se zobrazuje adresa aktuální webové stránky. Chcete-li přejít na novou stránku, zadejte její adresu a stiskněte EnterReturn.
Navigation Toolbar - Win8 Navigation Toolbar - Mac8 Navigation Toolbar - Lin8 search_bar_xp.PNG fx3-mac-searchbar-item.png search_bar_linux.png V poli vyhledávání lze pomocí zvoleného vyhledávače prohledávat Web. Chcete-li vyhledat nový termín, zadejte jej do pole a stiskněte EnterReturn.

Další dostupné položky

Lištu navigace si můžete upravit dle vlastních potřeb a přidat na ni následující položky (více se dozvíte v článku Jak si upravím lišty Firefoxu?):

Ikona Popis
Navigation Toolbar - Win9 print_icon_mac.png print_icon_linux.png Vytiskne aktuální stránku
Navigation Toolbar - Win10 Navigation Toolbar - Mac10 Indikátor stavu načítání aktuální stránky
Navigation Toolbar - Win11 Navigation Toolbar - Mac11 downloads_icon_linux.png Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování
Navigation Toolbar - Win12 Navigation Toolbar - Mac12 history_icon_linux.png Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště
Navigation Toolbar - Win13 Navigation Toolbar - Mac13 bookmarks_icon_linux.png Zobrazí vaše záložky v postranní liště
Navigation Toolbar - Win14 Navigation Toolbar - Mac14 new_window_icon_linux.png Otevře nové okno prohlížeče
Navigation Toolbar - Win15 Navigation Toolbar - Mac15 cut_icon_linux.png Vyjmout
Navigation Toolbar - Win16 Navigation Toolbar - Mac16 copy_icon_linux.png Kopírovat
Navigation Toolbar - Win17 Navigation Toolbar - Mac17 paste_icon_linux.png Vložit
Navigation Toolbar - Win18 Navigation Toolbar - Mac18 Navigation Toolbar - Lin18 Zobrazí okno v režimu celé obrazovky
Navigation Toolbar - Win19 Navigation Toolbar - Mac19 Navigation Toolbar - Lin19 Přiblíží nebo oddálí aktuální stránku
Navigation Toolbar - Win20 Navigation Toolbar - Mac20 Navigation Toolbar - Lin20 Podle stavu vašeho připojení k serveru Sync buďto nastaví službu Sync, nebo zahájí synchronizaci
Navigation Toolbar - Win21 Navigation Toolbar - Mac21 Navigation Toolbar - Lin21 Přihlásí vás k odběru RSS kanálu na aktuální stránce
Navigation Toolbar - Win22 Navigation Toolbar - Mac22 Navigation Toolbar - Lin22 Zobrazí okno Skupiny panelů

Windows 7 a Vista

Ikona popis
print_vista.png Vytiskne aktuální stránku
downloads_vista.png Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování
history_vista.png Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště
bookmarks_vista.png Zobrazí vaše záložky v postranní liště
new_tab_vista.png Otevře nový panel
new_window_vista.png Otevře nové okno prohlížeče
cut_vista.png Vyjmout
copy_vista.png Kopírovat
paste_vista.png Vložit
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-1.png Zobrazí okno v režimu celé obrazovkyWindows XP

Ikona Popis
print_xp.png Vytiskne aktuální stránku
downloads_xp.png Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování
history_xp.png Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště
bookmarks_xp.png Zobrazí vaše záložky v postranní liště
new_tab_xp.png Otevře nový panel
new_window_xp.png Otevře nové okno prohlížeče
cut_xp.png Vyjmout
copy_xp.png Kopírovat
paste_xp.png Vložit
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-2.png Zobrazí okno v režimu celé obrazovky
Ikona Popis
print_icon_mac.png Vytiskne aktuální stránku
downloads_icon_mac.png Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování
history_icon_mac.png Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště
bookmarks_icon_mac.png Zobrazí vaše záložky v postranní liště
new_tab_icon_mac.png Otevře nový panel
new_window_icon_mac.png Otevře nové okno prohlížeče
cut_icon_mac.png Vyjmout
copy_icon_mac.png Kopírovat
paste_icon_mac.png Vložit
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-3.png Zobrazí okno v režimu celé obrazovky
Ikona Popis
print_icon_linux.png Vytiskne aktuální stránku
downloads_icon_linux.png Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování
history_icon_linux.png Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště
bookmarks_icon_linux.png Zobrazí vaše záložky v postranní liště
new_tab_icon_linux.png Otevře nový panel
new_window_icon_linux.png Otevře nové okno prohlížeče
cut_icon_linux.png Vyjmout
copy_icon_linux.png Kopírovat
paste_icon_linux.png Vložit
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258685498-848-1.png Zobrazí okno v režimu celé obrazovky

Oddělovač a mezery

Pokud budete chtít, můžete na lištu také přidat oddělovače nebo mezery.

Ikona Popis
Toolbar_separator.png Oddělovač sloužící k vizuálnímu oddělení skupiny ikon
Navigation Toolbar - Win23 firefox-toolbar-flexiblespace.png Mezera s proměnlivou šířkou, která položky napravo od ní sune k pravému okraji okna
Navigation Toolbar - Win24 firefox-toolbar-space.png Mezera s pevně danou šířkou

 

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou