Firefox zamrzává nebo nereaguje – jak to opravit

Když Firefox zamrzne, znamená to, že přestane reagovat na vaše poklepávání myší a stisk kláves a nezdá se, že by prováděl nějakou činnost. V záhlaví okna se zároveň objeví nápis "(Neodpovídá)" a když přesunete kurzor myši nad okno Firefoxu, změní se na rotující kolečko.Zároveň se kurzor myši přesunutý nad okno Firefoxu změní na symbol "zaneprázdněn". Tento článek nabízí řešení tohoto problému v závislosti na tom, kdy k zamrznutí dochází.

Pro vyřešení jiných problémů se zamrzáváním Firefoxu, než jaké jsou zmíněny v tomto článku, nebo jestliže zde navrhovaná řešení problém neřeší, přečtěte si článek Diagnostika a řešení problémů s Firefoxem.

Poznámka: Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.
Poznámka: Budete-li odesílat data o výkonnosti, Mozilla bude získávat informace o provozu vašeho Firefoxu, mezi něž patří i jeho zamrznutí, což napomůže vylepšit funkčnost Firefoxu v nových verzích.

Firefox zamrzává nahodile

Když se zdá, že Firefox zamrzává nahodile a ne po určité činnosti (např. po stažení souboru či po ukončení Firefoxu), zkuste problém vyřešit postupy uvedenými v této kapitole.

Vytvořte novou databázi míst

Jestliže k zamrznutí dochází periodicky, může být příčina v poškozené databázi míst.

Poznámka: Soubory "míst" uchovávají anotace, záložky, ikony stránek, klíčová slova a historii formulářů a prohlížení (evidence navštívených stránek).

Následujícím postupem vytvoříte novou databázi míst:

Varování: Toto vymaže vaši historii navštívených stránek a dnes přidané záložky.
 1. Otevřete svou složku s profilem:

  • Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu, v ní klikněte na Nápověda a zvolte Technické informaceDalší technické informace.V nabídce Nápověda klikněte na položku Technické informaceDalší technické informace. Otevře se panel Technické informace.
  • V sekci Stručně o aplikaci klikněte na řádku Složka s profilem na tlačítko OtevřítZobrazit ve FinderuOtevřít. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

  Vyčkejte, dokud se Firefox kompletně neukončí.
 3. Ve složce s profilem najděte a přejmenujte soubory places.sqlite na places.sqlite.stary a places.sqlite-journal na places.sqlite-journal.stary (pokud existuje).
  • Soubor přejmenujete tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolíte položku přejmenovatna něj kliknete jednou, abyste jej vybral, a pak podruhé, aby se dal upravit název. Potom na konec jeho jména připište .stary.
 4. Nakonec opět spusťte Firefox.
  • Při opětném spuštění Firefoxu se vytvoří nová databáze míst. Vaše historie navštívených stránek bude ztracena, avšak vaše záložky Firefox automaticky importuje z naposledy vytvořeného záložního souboru.

Vypněte hardwarovou akceleraci

Firefox může zamrznout, když používá hardwarovou akceleraci na některých grafických kartách a s některými ovladači grafických karet. Můžete zkusit hardwarovou akceleraci vypnout a pak vyzkoušet, zda to řeší problém.

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené a kartu Obecné.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 4. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

 5. Spusťte Firefox normálním způsobem.
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V části Výkon zrušte zaškrtnutí volby Použít doporučené nastavení výkonu.
  Nato se objeví další volby.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 5. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

 6. Spusťte Firefox normálním způsobem.

Jestliže se problém již nevyskytuje, potom byla pravděpodobnou příčinou hardwarová akcelerace. Můžete zkusit aktualizovat ovladač grafické karty a pak se zapnutou hardwarovou akcelerací vyzkoušet, zda se problém znovu objeví, anebo prostě hardwarovou akceleraci nepoužívat.

Odstraňte duplicitní soubory obnovy relací

Firefox může mít pomalou odezvu nebo může zamrznout, když bylo vytvořeno více kopií souboru obnovy relací:

 1. Otevřete svou složku s profilem:

  • Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57menu, v ní klikněte na Nápověda a zvolte Technické informaceDalší technické informace.V nabídce Nápověda klikněte na položku Technické informaceDalší technické informace. Otevře se panel Technické informace.
  • V sekci Stručně o aplikaci klikněte na řádku Složka s profilem na tlačítko OtevřítZobrazit ve FinderuOtevřít. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

 3. Najděte a odstraňte soubor sessionstore.js a všechny jeho kopie, jako např. sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Změňte implementaci autokonfiguračního skriptu proxy serveru

Pokud používáte skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru (soubor .pac), může dojít k zamrznutí Firefoxu, když se pokoušíte načíst stránku, která neexistuje nebo kterou jste neměl v poslední době otevřenou. Zda používáte autokonfigurační skript, zjistíte následovně:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. V sekci Obecné najděte podsekci Nastavení připojeníNastavení sítě.
 3. Klikněte na tlačítko Nastavení připojení.... Objeví se dialogové okno Nastavení připojení.
 4. Je-li položka Použít skript pro automatickou konfiguraci zaškrtnutá, používáte autokonfigurační skript proxy serveru. Tuto položku ponechte zaškrtnutou, protože jinak byste si zamezil přístup na internet. Namísto toho poskytněte svému správci sítě toto dočasné řešení.
 5. Klikněte na tlačítko Zrušit.

Firefox zamrzne při přehrávání Flash videa

O tomto problému pojednává kapitola Přehrávání videa ve Flashi způsobuje zamrznutí Firefoxu jiného článku podpory.

Firefox zamrzne, když je spuštěn delší dobu

Aktualizujte Firefox

Nejnovější verze Firefoxu lépe hospodaří s pamětí, zvláště při dlouhodobém používání. Aktualizujte Firefox na nejnovější verzi.

Restartujte Firefox

Firefox může zamrznout, když je ponechán po delší dobu spuštěný. Tento problém vyřešíte jeho restartováním.

Necháváte-li běžně Firefox spuštěný, abyste se mohli vrátit tam, kde jste přestali, stálo by možná za úvahu použít spíše funkci Obnova relací. Více se dozvíte v kapitole Konfigurace obnovy relace jiného článku podpory.

Firefox zamrzne při stahování souborů nebo ukládání obrázků

Jestliže Firefox zamrzne, když se pokoušíte stáhnout soubor nebo uložit obrázek, zkuste následující:

Vymažte historii stahování

Firefox může zamrznout při stahování souboru, když je historie stahování příliš objemná. Vymazání historie stahování provedete následovně:

 1. Klikněte na nástrojové liště na tlačítko Stahování Screenshots down arrow icon fx55, pokud je zobrazeno; pokud není, tak klikněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon a z nabídky zvolte Stahování.
 2. V dolní části seznamu stažených souborů klikněte na Zobrazit všechna stahování. Otevře se okno Knihovna stránek v sekci Stahování.
 3. V pravém horním rohu okna klikněte na Smazat stahování. Tím se historie stahování vymaže.
 4. Na zkoušku stáhněte pár souborů, zda se tím zamrzávání vyřešilo.
Bližší informace o správě stažených souborů naleznete v článku Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory.

Zvolte jinou složku pro stahování souborů

Firefox může zamrznout, když složka, do které se naposledy stahovalo (např. na sdíleném svazku nebo disku USB), již není k dispozici. Náprava je následující:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx MenuFx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V podsekci Soubory a aplikace a části Stahování vyberte volbu Ukládat všechny soubory do složky a klikněte na tlačítko VybratProcházet.
 4. V okně Vyberte složku pro stahování souborů zvolte novou složku pro stahování souborů.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Nyní vyzkoušejte, zda lze stahovat soubory nebo ukládat obrázky. Pokud ano, můžete se případně vrátit zpět do nastavení a vybrat U každého souboru se dotázat, kam ho uložit.

Firefox zamrzne při ukončování

Občas se může stát, že při ukončení Firefoxu přestane Firefox reagovat a zůstane v paměti, i když není otevřeno žádné jeho okno. To může vést k tomu, že se Firefox při příštím spuštění nechová správně, anebo zobrazí okno "Restartovat Firefox" se zprávou Aplikace Firefox je již spuštěna, ale neodpovídá.Kopie aplikace Firefox je již spuštěna.. V takovém případě musíte před opětovným spuštěním Firefoxu ukončit všechny jeho procesy nebo restartovat počítač (další příčiny a řešení se dozvíte v článku Firefox je již spuštěn, ale neodpovídá.

Ukončete kompletně Firefox

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klikněte na tlačítko Ukončit Close 29.

  Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit. Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Ukončit.

 2. Zavřete všechna dialogová okna a všechna podokna Firefoxu, jako např. Knihovnu stránek.


Jestliže procesy Firefoxu zůstávají v paměti opakovaně při každém jeho ukončení, zkuste následující řešení.

Vyřešte problém se svými rozšířeními

Příčinou problému může být problematické rozšíření, což se dá vyřešit jeho zakázáním nebo odebráním. Jak rozpoznat a vyřešit problémy způsobené závadnými rozšířeními se dozvíte v článku Diagnostika rozšíření, motivů vzhledu a hardwarové akcelerace za účelem řešení obvyklých problémů s Firefoxem.

Vyřešte problém s bezpečnostními programy

Bylo ohlášeno, že na některých systémech může interakce mezi určitými bezpečnostními programy (firewall, antivirový program) způsobovat zamrznutí Firefoxu. Můžete zkusit nakonfigurovat svůj firewall a pak vyzkoušet, zda to vyřešilo problém.

Firefox zamrzne po probuzení Windows z hibernace na Thinkpadu

Když probouzíte Windows z hibernace a Firefox na několik minut zamrzne, mohla by být příčinou chyba předinstalovaného nástroje "ThinkVantage Technologies Power Manager 6". Jedním možným řešením tohoto problému je tento program odinstalovat. Dalším řešením je podívat se na stránkách podpory firmy Lenovo, zda je k dispozici novější verze tohoto programu a jestli řeší tento problém. Bližší informace naleznete v Bug 1106202.
Založeno na informacích z článku Firefox hangs (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více