Firefox zamrzává nebo nereaguje – jak to opravit

Když Firefox zamrzne, znamená to, že přestane reagovat na vaše poklepávání myší a stisk kláves a nezdá se, že by prováděl nějakou činnost. V záhlaví okna se zároveň objeví nápis "(Neodpovídá)" a když přesunete kurzor myši nad okno Firefoxu, změní se na rotující kolečkopřesýpací hodiny.Zároveň se kurzor myši přesunutý nad okno Firefoxu změní na symbol "zaneprázdněn". Tento článek nabízí řešení tohoto problému v závislosti na tom, kdy k zamrznutí dochází.

Pro vyřešení jiných problémů se zamrzáváním Firefoxu, než jaké jsou zmíněny v tomto článku, nebo jestliže zde navrhovaná řešení problém neřeší, přečtěte si článek Řešení obecných problémů.

Poznámka: Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.
Poznámka: Budete-li odesílat data o výkonnosti, Mozilla bude získávat informace o provozu vašeho Firefoxu, mezi něž patří i jeho zamrznutí, což napomůže vylepšit funkčnost Firefoxu v nových verzích.

Firefox zamrzává nahodile

Když se zdá, že Firefox zamrzává nahodile a ne po určité činnosti (např. po stažení souboru či po ukončení Firefoxu), zkuste problém vyřešit postupy uvedenými v této kapitole.

Vytvořte novou databázi míst

Jestliže k zamrznutí dochází periodicky, může být příčina v poškozené databázi míst.

Poznámka: Soubory "míst" uchovávají anotace, záložky, ikony stránek, klíčová slova a historii formulářů a prohlížení (evidence navštívených stránek).

Následujícím postupem vytvoříte novou databázi míst:

Varování: Toto vymaže vaši historii navštívených stránek a dnes přidané záložky.
 1. Otevřete svou složku s profilem:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu , v ní klepněte na Nápověda a zvolte Technické informace. Otevře se panel Technické informace.

  • V sekci Stručně o aplikaci klepněte na tlačítko {button Zobrazit složkuOtevřít složkuZobrazit ve FinderuOtevřít adresář. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

  Vyčkejte, dokud se Firefox kompletně neukončí.
 3. Ve složce s profilem najděte a přejmenujte soubory places.sqlite na places.sqlite.stary a places.sqlite-journal na places.sqlite-journal.stary (pokud existuje).
  • Soubor přejmenujete tak, že na něj klepnete pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolíte položku přejmenovatna něj klepnete jednou, abyste jej vybral, a pak podruhé, aby se dal upravit název. Potom na konec jeho jména připište .stary.
 4. Nakonec opět spusťte Firefox.
  • Při opětném spuštění Firefoxu se vytvoří nová databáze míst. Vaše historie navštívených stránek bude ztracena, avšak vaše záložky Firefox automaticky importuje z naposledy vytvořeného záložního souboru.

Vypněte hardwarovou akceleraci

Firefox může zamrznout, když používá hardwarovou akceleraci na některých grafických kartách a s některými ovladači grafických karet. Můžete zkusit hardwarovou akceleraci vypnout a pak vyzkoušet, zda to řeší problém.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené a její podsekce Obecné.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 4. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 5. Spusťte Firefox normálním způsobem.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V oddílu Výkon zrušte zaškrtnutí volby Použít doporučené nastavení výkonu.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 5. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 6. Spusťte Firefox normálním způsobem.

Jestliže se problém již nevyskytuje, potom byla pravděpodobnou příčinou hardwarová akcelerace. Můžete zkusit aktualizovat ovladač grafické karty a pak se zapnutou hardwarovou akcelerací vyzkoušet, zda se problém znovu objeví, anebo prostě hardwarovou akceleraci nepoužívat.

Vyřešte problémy se zásuvnými moduly

Zamrznutí Firefoxu mohou způsobit stránky, které používají zásuvné moduly, jako jsou Java, Adobe Reader či Flash. Jak vyřešit problémy se zásuvnými moduly a jak zjistit, zda je zásuvný modul příčinou problému, se dočtete v článku Řešení problémů se zásuvnými moduly.

Odstraňte duplicitní soubory obnovy relací

Firefox může mít pomalou odezvu nebo může zamrznout, když bylo vytvořeno více kopií souboru obnovy relací:

 1. Otevřete svou složku s profilem:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu , v ní klepněte na Nápověda a zvolte Technické informace. Otevře se panel Technické informace.

  • V sekci Stručně o aplikaci klepněte na tlačítko {button Zobrazit složkuOtevřít složkuZobrazit ve FinderuOtevřít adresář. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 3. Najděte a odstraňte soubor sessionstore.js a všechny jeho kopie, jako např. sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Změňte implementaci autokonfiguračního skriptu proxy serveru

Pokud používáte skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru (soubor .pac), může dojít k zamrznutí Firefoxu, když se pokoušíte načíst stránku, která neexistuje nebo kterou jste neměl v poslední době otevřenou. Zda používáte autokonfigurační skript, zjistíte následovně:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené a její podsekce SíťV sekci Obecné najděte podsekci Nastavení připojení.
 3. Klepněte na tlačítko Nastavení připojení.... Objeví se dialogové okno Nastavení připojení.
 4. Je-li položka Použít skript pro automatickou konfiguraci zaškrtnutá, používáte autokonfigurační skript proxy serveru. Tuto položku ponechte zaškrtnutou, protože jinak byste si zamezil přístup na internet. Namísto toho poskytněte svému správci sítě toto dočasné řešení.
 5. Klepněte na tlačítko Zrušit.

Firefox zamrzne při přehrávání Flash videa

O tomto problému pojednává kapitola Přehrávání videa ve Flashi způsobuje zamrznutí Firefoxu jiného článku podpory.

Firefox zamrzne, když je spuštěn delší dobu

Aktualizujte Firefox

Nejnovější verze Firefoxu lépe hospodaří s pamětí, zvláště při dlouhodobém používání. Aktualizujte Firefox na nejnovější verzi.

Restartujte Firefox

Firefox může zamrznout, když je ponechán po delší dobu spuštěný. Tento problém vyřešíte jeho restartováním.

Necháváte-li běžně Firefox spuštěný, abyste se mohli vrátit tam, kde jste přestali, stálo by možná za úvahu použít spíše funkci Obnova relací. Více se dozvíte v kapitole Konfigurace obnovy relace jiného článku podpory.

Firefox zamrzne při načítání prvního okna

Zrychlete obnovu relace

Pokud má Firefox při startu obnovovat velké množství panelů, může během jejich načítání zamrznout. Ubezpečte se, že je položka Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány v sekci Obecné zaškrtnutá, aby se při startu načítal pouze naposledy prohlížený panel:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. Zkontrolujte, že je zaškrtnutá položka Nenahrávat panely, dokud nejsou vybrány.

Firefox zamrzne při stahování souborů nebo ukládání obrázků

Jestliže Firefox zamrzne, když se pokoušíte stáhnout soubor nebo uložit obrázek, zkuste následující:

Vymažte historii stahování

Firefox může zamrznout při stahování souboru, když je historie stahování příliš objemná. Vymazání historie stahování provedete následovně:

 1. Klepněte na tlačítko Stahování fx20 download icon a následně na Zobrazit všechna stahování. Otevře se okno Knihovna stránek.
 2. V horní části okna klepněte na Smazat stahování. Tím se historie stahování vymaže.
 3. Na zkoušku stáhněte pár souborů, zda se tím zamrzávání vyřešilo.

Zvolte jinou složku pro stahování souborů

Firefox může zamrznout, když složka, do které se naposledy stahovalo (např. na sdíleném svazku nebo disku USB), již není k dispozici. Náprava je následující:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V podsekci Soubory a aplikace a části Stahování vyberte volbu Ukládat všechny soubory do složky a klepněte na tlačítko VybratProcházet.
 4. V okně Vyberte složku pro stahování souborů zvolte novou složku pro stahování souborů.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Nyní vyzkoušejte, zda lze stahovat soubory nebo ukládat obrázky. Pokud ano, můžete se případně vrátit zpět do nastavení a vybrat U každého souboru se dotázat, kam ho uložit.

Firefox zamrzne při ukončování

Občas se může stát, že při ukončení Firefoxu přestane Firefox reagovat a zůstane v paměti, i když není otevřeno žádné jeho okno. To může vést k tomu, že se Firefox při příštím spuštění nechová správně, anebo zobrazí okno "Restartovat Firefox" se zprávou Aplikace Firefox je již spuštěna, ale neodpovídá.Kopie aplikace Firefox je již spuštěna.. V takovém případě musíte před opětovným spuštěním Firefoxu ukončit všechny jeho procesy nebo restartovat počítač (další příčiny a řešení se dozvíte v článku Firefox je již spuštěn, ale neodpovídá.

Ukončete kompletně Firefox

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 2. Zavřete všechna dialogová okna a všechna podokna Firefoxu, jako např. Knihovnu stránek.


Jestliže procesy Firefoxu zůstávají v paměti opakovaně při každém jeho ukončení, zkuste následující řešení.

Vyřešte problém se svými rozšířeními

Příčinou problému může být problematické rozšíření, což se dá vyřešit jeho zakázáním nebo odebráním. Jak rozpoznat a vyřešit problémy způsobené závadnými rozšířeními se dozvíte v článku Řešení problémů s rozšířeními a motivy vzhledu.

Aktualizujte nebo zakažte zásuvný modul Java

7. března 2017, kdy byla vydána verze Firefoxu 52, ukončila Mozilla podporu všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku.

Počínaje verzí Firefoxu 52 byla ukončena podpora všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku.

Java aplety mohou být občas příčinou toho, že procesy Firefoxu setrvávají v paměti i po jeho ukončení. Zkuste Javu aktualizovat, anebo v případě, že Javu nepotřebujete, ji můžete zakázat ve Správci doplňků v sekci Zásuvné moduly. Více informací se dozvíte v článku Používání zásuvného modulu Javy ve Firefoxu.

Vyřešte problém s bezpečnostními programy

Bylo ohlášeno, že na některých systémech může interakce mezi určitými bezpečnostními programy (firewall, antivirový program) způsobovat zamrznutí Firefoxu. Můžete zkusit nakonfigurovat svůj firewall a pak vyzkoušet, zda to vyřešilo problém.

Firefox zamrzne po probuzení Windows z hibernace na Thinkpadu

Když probouzíte Windows z hibernace a Firefox na několik minut zamrzne, mohla by být příčinou chyba předinstalovaného nástroje "ThinkVantage Technologies Power Manager 6". Jedním možným řešením tohoto problému je tento program odinstalovat. Dalším řešením je podívat se na stránkách podpory firmy Lenovo, zda je k dispozici novější verze tohoto programu a jestli řeší tento problém. Bližší informace naleznete v Bug 1106202.
Založeno na informacích z článku Firefox hangs (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.