Firefox je již spuštěn, ale neodpovídá

Všechna vaše osobní nastavení, záložky a další data jsou uložena v uživatelském profilu Firefoxu. Ke svému spuštění Firefox potřebuje, aby nebyl profil uzamčen a pokud uzamčen je, zobrazí chybové hlášení "Aplikace Firefox je již spuštěna, ale neodpovídá"Kopie aplikace Firefox je již spuštěna.. Tento článek vám vysvětlí, co při zobrazení tohoto hlášení dělat a jak jeho zobrazení předcházet.

Poznámka: Pokud k problému dochází opakovaně, přečtěte si kapitolu Firefox zamrzne při ukončování jiného článku podpory, kde naleznete možné příčiny a řešení.

FirefoxAlreadyOpen-Mac

firefox-jiz-spusten 896b1cd4ffd9c0b7e79464cf357283ec-1238849491-555-2.png 896b1cd4ffd9c0b7e79464cf357283ec-1238849491-555-2.png

Ukončení procesů Firefoxu

Pokud se Firefox při svém posledním použití neukončil korektně, mohl zůstat běžet na pozadí, ačkoli není jeho okno vidět.

Jestliže se jej v takovém případě pokoušíte spustit, objeví se chybové hlášení s možností Restartovat Firefox. Pokud po kliknutí na toto tlačítko problém stále přetrvává, restartujte počítač nebo zkuste následující řešení. Buď restartujte počítač a zkuste, zda došlo k odstranění problému, anebo zkuste následující řešení.

Buď restartujte počítač a zkuste, zda došlo k odstranění problému, anebo zkuste následující řešení.

Ubuntu Linux

 1. Klikněte v systému na nabídku Systém a zvolte Správa.
 2. Dále klikněte na položku Sledování systému. V seznamu procesů se bude jednou nebo několikrát vyskytovat proces Firefox.
 3. Každý tento proces vždy označte a poté klikněte na Ukončit proces.

Ukončení procesu Firefoxu pomocí Správce úloh

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši nad prázdným místem na hlavní liště Windows a v místní nabídce zvolte Správce úloh (případně stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+Shift+Esc).

  896b1cd4ffd9c0b7e79464cf357283ec-1238849491-555-1.png

 2. Přejděte ve Správci úloh na kartu Procesy.
 3. Označte proces firefox.exe (pro jeho vyhledání stiskněte klávesu F) a klikněte na tlačítko Ukončit proces.
 4. V následně zobrazeném dialogu potvrďte ukončení procesu.
 5. Ukončete takto všechny případně se vyskytující procesy firefox.exe. Poté zavřete Správce úloh.
 6. Následně spusťte Firefox normálním způsobem.

Inicializace připojení ke sdílenému souboru

Pokud máte profil sdílený, zkuste napřed přistoupit ke sdílenému souboru pomocí Windows Exploreru.

Kontrola přístupových práv

Firefox musí mít ve složce s profilem práva na vytváření souborů. Ty nemusí mít například v případě, kdy se profil Firefoxu nachází na disku, který je připojen v režimu pouze pro čtení.

Jak zkontrolovat, zda má složka s profilem náležitá oprávnění:

 1. Přejdete do složky s profilem. (Zde naleznete postup.)
 2. Přejděte do nadřazené složky.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku s profilem a v místní nabídce zvolte Vlastnosti.
 4. Přejděte na kartu Obecné.
 5. Ujistěte se, že volba Jen pro čtení není zaškrtnuta.

  896b1cd4ffd9c0b7e79464cf357283ec-1238849491-555-3.png
 1. Přejdete do složky s profilem. (Zde naleznete postup.)
 2. Přejděte do nadřazené složky.
 3. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na složku s profilem a zvolte položku Get Info.
 4. Ujistěte se, že je volba Ownership & Permissions nastavena na Read & Write.
 1. Přejdete do složky s profilem. (Zde naleznete postup.)
 2. Přejděte do nadřazené složky.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku s profilem a v místní nabídce zvolte Vlastnosti.
 4. Přejděte na kartu Oprávnění.
 5. Ujistěte se, že volba Přístup ke složce je nastavena na Vytváření a mazání souborů.

Obnova dat z uzamčeného profilu

Pokud nejste pomocí výše uvedených postupů schopni odemknout profil, vytvořte pomocí Správce profilů nový profil a přesuňte do něj svá data z uzamčeného profilu. Jak na to se dozvíte v článku Jak přenést důležitá data ze starého profilu do nového.
Založeno na informacích z článku Profile in use (mozillaZine KB)

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou