Jak přenést důležitá data ze starého profilu do nového

V profilu se uchovávají všechna vaše důležitá data jako jsou záložky, historie, soubory cookies a hesla. Tento článek vysvětluje, jak tyto soubory zkopírovat do nového profilu, podává výčet důležitých souborů nacházejících se v profilu a popisuje, jaké informace jsou v těchto souborech uloženy.

Máte-li s Firefoxem potíže, je někdy jednodušší namísto pídění se po přesné příčině problému a následné snahy o její odstranění prostě vytvořit nový profil a překopírovat do něj svá nejdůležitější data. Funkce Obnova Firefoxu toto automaticky udělá za vás (bližší informace naleznete v tomto článku). Při provádění obnovy Firefoxu se na vaší ploše vytvoří složka "Původní data aplikace Firefox", která obsahuje kompletní zálohu vašeho starého profilu.

Poznámka: Jelikož jsou vaše nastavení a doplňky častou příčinou problémů, nezabývá se tento článek tím, jak je zkopírovat z jednoho profilu do druhého. Provedete-li tudíž kroky uvedené v tomto článku, budete následně muset přeinstalovat své doplňky a Firefox si znovu nakonfigurovat.

Zazálohování současného profilu

Předtím, než začnete, doporučujeme kompletně zazálohovat váš stávající profil pro případ, že se něco pokazí. Jak to provést se dozvíte v článku Jak zazálohovat a obnovit profil.

Vytvoření nového profilu

Postup pro vytvoření zbrusu nového profilu je popsán v článku Správa profilů. Zvláštní pozornost věnujte kapitole Vytvoření profilu.

Zkopírování souborů z jednoho profilu do druhého

Poznámka: Během kopírování souborů z jedné složky profilu do druhé nesmí být Firefox spuštěný.
 1. Otevřete svou složku s profilem:

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu , v ní klepněte na Nápověda a zvolte Technické informace.V nabídce Nápověda klepněte na položku Technické informace. Otevře se panel Technické informace.

  • V sekci Stručně o aplikaci klepněte na tlačítko Otevřít složkuZobrazit ve FinderuOtevřít adresář. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
  Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

 2. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte na soubor, který chcete zkopírovat a z nabídky zvolte Kopírovat.
 4. Přejděte do složky nového profilu.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte uvnitř této složky a z nabídky zvolte Vložit položku.

Opakujte kroky 3-5 pro každý soubor, který chcete přenést do složky nového profilu.

Při kopírování svých osobních dat ze starého profilu do nového byste mohli přenést i soubor, který je příčinou vašich problémů, kvůli nimž tyto úkony provádíte! Čím více souborů přenesete, tím větší je šance, že se to stane. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste:

 • překopírovali co nejméně souborů, a to těch, obsahujících jen vaše nejdůležitější data, bez kterých prostě nemůžete žít.
 • naráz překopírovali pouze několik souborů a potom prověřili, zda se problém opět nevrátil.
Poznámka: Systém Windows standardně skrývá složku AppData, v níž se nachází složka vašeho profilu. Jak nastavit systém Windows, aby zobrazoval skryté soubory se dozvíte v článku nápovědy Windows Zobrazení skrytých souborů.

Vaše důležitá data a jejich soubory

Záložky a historie prohlížení a stahování

 • places.sqlite

Tento soubor obsahuje všechny vaše záložky a seznam všech stažených souborů a dříve navštívených webových stránek. Více informací naleznete v článku Jak používat záložky.

 • favicons.sqlite

Tento soubor uchovává favikony stránek. Při přenášení souboru places.sqlite je dobré přenést i tento.

Hesla

Vaše hesla jsou uložena ve dvou různých souborech, z nichž každý musí být přítomen:

 • key3.dbkey4.db – Tento soubor uchovává databázi klíčů pro vaše hesla. K přenesení uložených hesel musíte zkopírovat tento soubor spolu s tím následujícím.
 • logins.json – Uložená hesla.

Další informace se dozvíte v článku Správce hesel – zapamatování, mazání, změna a imoprt uložených hesel ve Firefoxu.

Nastavení pro jednotlivé servery a stránky

 • permissions.sqlite

Tento soubor uchovává mnohá vaše povolení pro jednotlivé stránky a servery. Je v něm například uloženo, které servery a stránky mají povoleno nebo zakázáno nastavovat cookies, instalovat rozšíření, zobrazovat obrázky, otevírat vyskakovací okna atd.

Vyhledávače

 • search.mozlz4

V tomto souboru jsou uloženy uživatelem nainstalované vyhledávací moduly. Více informací naleznete v článcích Jak použít pole vyhledávání ve Firefoxu a Jak přidat či odebrat vyhledávač ve Firefoxu.

Uživatelský slovník

 • persdict.dat

V tomto souboru jsou uložena všechna slova, která jste přidali do slovníku kontroly pravopisu. Jestliže jste do slovníku nikdy žádné slovo nepřidali, potom tento soubor nebude existovat. Další informace se dozvíte v článku Jak použít kontrolu pravopisu.

Automatické dokončování

 • formhistory.sqlite

Tento soubor si pamatuje, co jste vyhledávali ve vyhledávací liště a jaké údaje jste zadali do formulářů na stránkách. Další informace se dozvíte v článku Automatické vyplňování formulářů.

Cookies

 • cookies.sqlite

Soubory cookies jsou používány webovými stránkami z řady důvodů, mezi ně patří uchování vašeho přihlášení na stránce, kam jste se dříve přihlásili, zapamatování si všech nastavení, které stránka umožňuje, vaše ověření jakožto osoby, která dříve navštívila určitou stránku atd.

Nastavení bezpečnostních certifikátů

 • cert8.dbcert9.db

Tento soubor uchovává nastavení všech vašich bezpečnostních certifikátů a SSL certifikátů, které jste do Firefoxu importovali.

Typy souborů a akce při stahování

 • mimeTypes.rdfhandlers.json

Tento soubor uchovává vaše nastavení ohledně toho, co Firefox provede, když narazí na známý typ souboru, jako například zda si přejete soubor uložit nebo jej otevřít konkrétní aplikací. Další informace se dozvíte v článku Změna akce při klepnutí na soubor či při jeho stahování.
Založeno na informacích z článku Transferring data to a new profile - Firefox (mozillaZine KB)

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou