Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I can't delete my Firefox account

  • 1 отговор
  • 0 имат този проблем
  • 42 изгледи
  • Последен отговор от vivek95148

more options

A while ago I made a Firefox account with my Yahoo email address as the primary email, and my Outlook email address as the secondary email. Eventually I realized that I didn't need my Yahoo email account anymore, so I deleted it, forgetting that it was being used as the primary email for my Firefox account. Now I can't remove my Outlook email from my Firefox account without verifying my Yahoo email account, and I can't even delete the Firefox account since it was made under the Yahoo email account as a primary email address.

Now I can't use my Outlook email address to create a new Firefox account either.

A while ago I made a Firefox account with my Yahoo email address as the primary email, and my Outlook email address as the secondary email. Eventually I realized that I didn't need my Yahoo email account anymore, so I deleted it, forgetting that it was being used as the primary email for my Firefox account. Now I can't remove my Outlook email from my Firefox account without verifying my Yahoo email account, and I can't even delete the Firefox account since it was made under the Yahoo email account as a primary email address. Now I can't use my Outlook email address to create a new Firefox account either.

Избрано решение

Never mind, it appears that Mozilla was sending the verification codes to my Yahoo email address with the Outlook email address CC'd. I was able to make the Outlook email address the primary email address and remove the Yahoo email address.

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Never mind, it appears that Mozilla was sending the verification codes to my Yahoo email address with the Outlook email address CC'd. I was able to make the Outlook email address the primary email address and remove the Yahoo email address.

Променено на от vivek95148