Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox did/will not Import all favorite bookmarks from IE..why and how can it be done???

  • 1 отговор
  • 3 имат този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от cor-el

more options

Firefox did/will not Import all favorite bookmarks from IE..IE menu only gives option to Import, not Export..nor does it give option to convert bookmarks to HTML file..HELP

Firefox did/will not Import all favorite bookmarks from IE..IE menu only gives option to Import, not Export..nor does it give option to convert bookmarks to HTML file..HELP

Всички отговори (1)

more options

If there are problems with importing the IE Favorites in Firefox then export the favorites in IE to an HTML file and import that file in the Firefox Bookmarks Manager.

If you do not have the menu bar in IE then right-click the toolbar at the top to enable the Menu Bar.

  • export the favorites in IE to an HTML file (bookmarks.html):
    File -> Import and Export
  • import the HTML file in Firefox:
    Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup -> Import Bookmarks from HTML

See "Import from another browser" and "Import from file":