Reorder tabs from tab view

Nog niemand het gehelp om dié artikel te vertaal nie. As u reeds weet hoe om vir SUMO te lokaliseer, begin nou te vertaal. Om eers te leer hoe om artikels vir SUMO te vertaal, begin gerus hier.

To view and reorder your tabs:

  1. Tap the tab icon at the bottom of the screen.
    tab number 10
  2. Tap and hold on a tab.
  3. Drag each tab to your desired order.
    reorder tabs ios
// These fine people helped write this article:soucet, Joni. You can help too - find out how.

Het hierdie artikel gehelp? Wag asseblief...

Willig in vir Mozilla-steun