Firefox 18 crashes on startup due to malware - how to fix

Hierdie artikel word nie meer onderhou nie. Dus is die inhoud dalk al verouderd.

Nog niemand het gehelp om dié artikel te vertaal nie. As u reeds weet hoe om vir SUMO te lokaliseer, begin nou te vertaal. Om eers te leer hoe om artikels vir SUMO te vertaal, begin gerus hier.
Note: This article only applies to Windows.
Note: This article only applies to Firefox 18.

If you've updated to Firefox 18 and it now crashes on startup it could be due to malware installed on your computer. We'll explain how to get rid of the malware which will let Firefox run normally.

Download and run Microsoft Safety Scanner

  1. Download Microsoft Safety Scanner
  2. When the program has finished downloading, open it and follow the instructions to start the scan. A "Full Scan" is recommended.

    MS Security Scan
  3. Once the scan is complete the malware should be removed from your computer and Firefox will be able to start.
Note: If you are still having problems with crashes, please see this article.

 

Hierdie gawe mense het gehelp skryf aan dié artikel: Verdi, feer56, Tylerdowner. Sluit gerus aan - vind uit hoe.