Uninstall Firefox for iOS

Akekho umuntu osesize ukuhumusha le athikhili okwamanje. Uma usuvele sewazi ukuthi kusebenza kanjani ukuhunyushwa kwe-SUMO, qala ukuhumusha manje. Uma usafuna ukufunda ukuthi ahunyushwa kanjani ama-athikhili e-SUMO, uyacelwa uqale lapha.

If Firefox isn't for you, uninstalling it only takes a few seconds:

  1. Touch and hold the Firefox icon until it shakes.
  2. Tap the X on the icon.
  3. Tap Delete on the confirmation prompt to finish.

To reinstall Firefox in the future, see Install Firefox on your iPad, iPhone or iPod.

Ingabe le athikhili ibe usizo?

Sicela ulinde...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More