X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

SHOULD I QUIT MOZILLA BECAUSE THEIR CEO IS A HOMOPHOBIC LOOSER?

Được đăng

YES I SHOULD

YES I SHOULD

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 12.0 r0
  • VLC media player Web Plugin 2.0.2
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.3
  • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0

Thông tin chi tiết

James
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1603 giải pháp 11348 câu trả lời
Được đăng

You should not quit using Firefox however you are welcome to use whatever browser you like.

Both Mitchell and Brendan have both posted on the position of diversity in the workplace today.

and you can find more information on Participation in diversity here:

You should not quit using Firefox however you are welcome to use whatever browser you like. Both Mitchell and Brendan have both posted on the position of diversity in the workplace today. *[https://brendaneich.com/2014/03/inclusiveness-at-mozilla/ Brendan on Inclusiveness at Mozilla] and you can find more information on [http://www.mozilla.org/en-US/about/governance/policies/participation/ Participation] in diversity here: *[https://blog.lizardwrangler.com/2014/03/26/building-a-global-diverse-inclusive-mozilla-project-addressing-controversy Mitchell on Building a Global, Diverse, Inclusive Mozilla Project: Addressing Controversy] *[https://blog.lizardwrangler.com/2014/03/29/on-mozillas-support-for-marriage-equality/ On Mozilla’s Support for Marriage Equality] which links to [https://blog.mozilla.org/blog/2014/03/29/mozilla-supports-lgbt-equality/ Mozilla Supports LGBT Equality]