X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I sent in questions over 2 weeks ago and have received no answers. Why has no one responded? Is there a chat option?

Được đăng

I am getting over a hundred PUPs on Firefox as well as on optimizer pro and my searchdial. Do I need these programs and if not how do I get rid of them. Is a PUP a popup?? Adwcleaner was recommended. What is it and how does it work? I hope to hear back from you very soon this time.

I am getting over a hundred PUPs on Firefox as well as on optimizer pro and my searchdial. Do I need these programs and if not how do I get rid of them. Is a PUP a popup?? Adwcleaner was recommended. What is it and how does it work? I hope to hear back from you very soon this time.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 12.0 r0
  • Google Update
  • NPWLPG

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17683 giải pháp 159978 câu trả lời
Được đăng

You appear to have found your previous question, so best is to continue there.

You appear to have found your previous question, so best is to continue there. *[/questions/987643]
philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5330 giải pháp 23536 câu trả lời
Được đăng

locking as duplicate

locking as duplicate