Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I set up a sync account then uninstalled Firefox. How to I resync the new install?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pollti

more options

Firefox was running slow. I set up a sync account, uninstalled Firefox. Reinstalled it but cannot get the sync in order to recover bookmarks and passwords. is there a way to sign in to the sync account and resync the device? Any help is greatly appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you save the recovery-key (an html-file) that you get when you set up sync? Without it you can't access your bookmarks, when you don't have a connected device.