X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

can not understand how to reset lost master password key

Được đăng

I have read how to change it but can not figure to do it

I have read how to change it but can not figure to do it

Giải pháp được chọn

Did you try to use the chrome URL in the location bar?

chrome://pippki/content/resetpassword.xul

If using the chrome url doesn't work then delete the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17409 giải pháp 157269 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Did you try to use the chrome URL in the location bar?

chrome://pippki/content/resetpassword.xul

If using the chrome url doesn't work then delete the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)

Did you try to use the chrome URL in the location bar? chrome://pippki/content/resetpassword.xul If using the chrome url doesn't work then delete the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder. * http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox You can use this button to go to the Firefox profile folder: *Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder) ---- * "Resetting the master password": http://kb.mozillazine.org/Master_password * https://support.mozilla.org/kb/Forgot+my+master+password