Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable videochatt facebook, after uppdate to W.8,1

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

Button is gone

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey Bendower,

I had this problem too when I upgraded from Win7 to Win8.1.

Simple fix for me. results may vary

Right-click the Firefox shortcut on your desktop, click Properties, then click the Compatibility tab then click the checkbox that says Run this program in compatibility mode for: then select Windows 8 from the drop down menu. Then click OK. Close existing Firefox browsers and reopen. It should work.

If not, feel free to post back here.

Được chỉnh sửa bởi Moses vào