Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

add bookmarks from another file

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 137 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chewywookie

more options

Recently, my laptop/files became corrupted and I lost my bookmarks among other things. I have a backup of bookmarks in a backup folder and would like to import them back onto Firefox. How do I re-import them to firefox again?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Bookmarks -> Organize Bookmarks (or Show all Bookmarks)-> Import and Backup -> Import HTML... -> from an HTML File"

check out for more information http://kb.mozillazine.org/Import_bookmarks

more options

Guys....thanks for your help, I had to go about it another way with the .json restore.