Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser skipping to other websites

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox web browser keeps skipping to other websites, it is very frustrating and i really want to fix this problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
You need to scan with all programs because each program detects different malware.
Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also: