Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install Firefox Nightly on Ubuntu

  • 3 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 3978 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Miykel

more options

G'Day; I'm trying to install Firfox Nightly on Ubuntu 12.04 64bit but there is no readme files or install.sh file, is there some way I can install it ?? Kind Regards Miykel

G'Day; I'm trying to install Firfox Nightly on Ubuntu 12.04 64bit but there is no readme files or install.sh file, is there some way I can install it ?? Kind Regards Miykel

Giải pháp được chọn

Further to previous post, just run those codes and "look out" it worked, thank you so much. Regards Miykel

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Miykel,

Have you tried:

  • sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-daily/ppa
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install firefox-trunk

There is info on the packages here:

https://launchpad.net/~ubuntu-mozilla-daily/+archive/ppa/+packages

Hopefully this helps!

more options

Thanks so much Matt for the reply, will that code install Firefox Nightly or just the normal Firefox ?? I downloaded the Firefox Nightly 64 bit .tar.bz2 package from the Mozilla site, but it has no readme or install.sh file when I extracted it so I have no idea how to install it or weather it is ment to be installed. Regards Miykel

more options

Giải pháp được chọn

Further to previous post, just run those codes and "look out" it worked, thank you so much. Regards Miykel