Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Im trying to upgrade my firefox and I get the incompatible browser message. Im runnning Mac OS 10.5.8 which according to your system requirements should be fine?

more options

Im trying to upgrade my firefox and I get the incompatible browser message. Im runnning Mac OS 10.5.8 which according to your system requirements should be fine?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can not update to 7.0.1 because you have PPC, read here the solution chosen for more information:

https://support.mozilla.com/en-US/questions/891475

thank you

more options

Thanks for your reply. Its not that important for me at the moment so ill stick with what I've got for now.