Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop up

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

Hi. around 1 in every 5 web sites I click on in a google search takes me to a web site that i have not selected and bears no resemblance to the web site i selected. For instance, if i click on a recipe web page within a google search it takes me to a web site advertising its restaurant or a web site about how to make money ! Is this your problem or googles ?