X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

wr this ?rbled like coming out gaything i typevehy is e

Được đăng

unless I type very slowly it comes out garbled as above

unless I type very slowly it comes out garbled as above

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Không chắc chắn bao lâu

Điều này bắt đầu khi...

I typed anything

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Office Plugin for Netscape Navigator
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • Google Update
  • Shockwave Flash 10.3 r181
  • 4.0.60531.0
  • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17785 giải pháp 160874 câu trả lời
Được đăng

You may have switched on some accessibility feature that requires to press keys longer to make them appear.

You may have switched on some accessibility feature that requires to press keys longer to make them appear. *http://www.microsoft.com/enable/products/windowsvista/ *http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Make-the-keyboard-easier-to-use