Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stock font is in outlines

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

The stock font used when the website does not have a set font is always in outlines with no fill, I have the stock font set as arial and there is no option for outlines in the font settings so I don't know how to change it. It's REALLY hard to read!

The stock font used when the website does not have a set font is always in outlines with no fill, I have the stock font set as arial and there is no option for outlines in the font settings so I don't know how to change it. It's REALLY hard to read!