Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I install firefox on Debian 6 squeeze?

  • 3 trả lời
  • 160 gặp vấn đề này
  • 10205 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I'm using Debian 6 squeeze current stable 64 bit version of Debian Linux. I want to use Mozilla on this version. Is there any step by step guide for off line installing it or would you help me please.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

thank

Được chỉnh sửa bởi phoosana vào