Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've downloaded 3.6 countless times but I still get warnings. Why?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have this warning: URGENT! Your version of Firefox is no longer protected against online attacks. Get the upgrade - it’s fast and free!

And I've upgraded several times. However, the warning is still flashing.

Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The information provided by the browser that you used to post here indicates you still have that old 3.0.11 version installed. Did you actually install 3.6.x, or just download it?

If you are sure that you installed 3.6.x, see this:
https://support.mozilla.com/en-US/kb/websites+or+add-ons+incorrectly+report+incompatible+browser