Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks favourites are lost after a restart of computer, why

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I leave Firefox and perform a restart all my favourites that are under the Bookmarks Menu are lost. How do I ensure that they are still available at all times.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This can be a problem with the file places.sqlite that stores the bookmarks and the history.