Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

URL Address Bar Only In Latin!

  • Không có trả lời
  • 44 gặp vấn đề này
more options

Hello dear friends, I have a question: I usually work with some languages (English, Russian, Georgian) and I always have to switch the language layout in English when entering the address in URL Address bar. Is there any add-on that will make my URL bar only Latin?

Thank You Very Much

Hello dear friends, I have a question: I usually work with some languages (English, Russian, Georgian) and I always have to switch the language layout in English when entering the address in URL Address bar. Is there any add-on that will make my URL bar only Latin? Thank You Very Much