Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i save my orkut username and password permanantly?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ryan

more options

mujhe bar bar apna username or password dena parta he login ke liye woh firefox me save nahi rehta remember me on karne ke bad bhi.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you please post this in English? "mujhe bar bar apna username or password dena parta he login ke liye woh firefox me save nahi rehta remember me on karne ke bad bhi."

more options

Websites remembering you and automatically log you in is stored in a cookie that you must allow: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Exceptions" Make sure that you do not use Delete browsing, search and download history on Firefox to clear the "Cookies" and the "Site Preferences" "Browser History"

See also: http://kb.mozillazine.org/Password_Manager http://kb.mozillazine.org/User_name_and_password_not_remembered