Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i allowed yellow bar on site to allow pop ups, how do i turn it back on

  • 2 trả lời
  • 179 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

i allowed yellow bar blocking pop up to allow. now i want yellow bar back to deactivate that one site

i allowed yellow bar blocking pop up to allow. now i want yellow bar back to deactivate that one site

Giải pháp được chọn

Hello.

Hopefully this support article is what you need:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Pop-up+blocker

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello.

Hopefully this support article is what you need:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Pop-up+blocker

more options

You can look at these prefs on the about:config page and reset them via the right-click context menu: Status bar icon: browser.popups.showPopupBlocker Info bar at the top: privacy.popups.showBrowserMessage

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.