Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

zzxc: add-ons don't work

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

add-ons

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to delete the files extensions.* (extensions.rdf, extensions.cache, extensions.ini) and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry. See "Corrupt extension files": http://kb.mozillazine.org/Unable_to_install_themes_or_extensions If you see disabled extensions that are not compatible on the next start in "Tools > Add-ons > Extensions" then click the "Find Updates" button to do a compatibility check.