X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Having problems installing Firefox icon.

Được đăng

Trying to install firefox, unable to install icon in applications or desk.

Firefox installation, trouble installing icon

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Trying to install firefox, unable to install icon in applications or desk. == Firefox installation, trouble installing icon == == User Agent == Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5411 giải pháp 40296 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Installing+Firefox+on+Mac