Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hovering over Username displays a gear which when clicked on exposes passwords and allows them to be edited

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bill344

more options

When logging into a Wordpress site on Firefox, hovering over Username displays a gear (see first screenshot) which when clicked on exposes passwords and allows them to be edited (see second screenshot). This does not happen on other browsers. I'm on Firefox 126.0, MacOS Big Sur 11.7.10

When logging into a Wordpress site on Firefox, hovering over Username displays a gear (see first screenshot) which when clicked on exposes passwords and allows them to be edited (see second screenshot). This does not happen on other browsers. I'm on Firefox 126.0, MacOS Big Sur 11.7.10
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can use the Primary Password to protect the passwords in case you currently doesn't use it.

Hữu ích?

more options

cor-el, thank you for your response. Using Primary Password puts a band aid over the problem, it seems to me. Like all the other browsers, I feel Firefox should NOT be showing the world my passwords, not just for Wordpress but for all my passwords. I should not have to layer Firefox with Primary Passwords to make this disappear, IMHO.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.