Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks in toolbar. Blank shortcuts

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I have two problems:

1. After importing bookmarks from html file i can not see them under search bar. only i can see them when clicking on Show your bookmarks /Ctrl+Shift+O/. Bookmark toolbar is checked into Always show Where is the problem?

2. Blank shortcuts of some websites, i tried to fix it with all methods but failed like: Deleting the IconCache.db file then restart windows explorer Command prompt sfc /scannow Command prompt dism /online /cleanup-image /restorehealth Disable tablet mode and Widgets

I have two problems: 1. After importing bookmarks from html file i can not see them under search bar. only i can see them when clicking on Show your bookmarks /Ctrl+Shift+O/. Bookmark toolbar is checked into Always show Where is the problem? 2. Blank shortcuts of some websites, i tried to fix it with all methods but failed like: Deleting the IconCache.db file then restart windows explorer Command prompt sfc /scannow Command prompt dism /online /cleanup-image /restorehealth Disable tablet mode and Widgets
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.