Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DNS LÄCKOR FIREFOX

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Jag använder ovpn satt 10 timmar igår med att lösa ett dns läckage men det fungerar inte ovpn säger att det är ni på firefox som kan lösa detta och inte de. Jag vill gärna få hjälp via teamviewer. Mvh Carl Sverige

Jag använder ovpn satt 10 timmar igår med att lösa ett dns läckage men det fungerar inte ovpn säger att det är ni på firefox som kan lösa detta och inte de. Jag vill gärna få hjälp via teamviewer. Mvh Carl Sverige
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.