Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 124.0 (and later) for android - Addon impossible to install

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rootbrian2000

more options

I am beyond frustrated (had to create an account to submit this) trying to install the 'Bypass Paywalls Clean (D) addon, where it's permission to install prompt covers the entire screen, without an option to scroll down to the bottom to install it (developer put all of the text from the description, in the wrong place, is what I suspect).

I Uploaded a video to youtube of this happening in Firefox version 123.1.0, apparently also impacting 124.0.

How can this be corrected? I attached a screenshot too.

I am beyond frustrated (had to create an account to submit this) trying to install the '''Bypass Paywalls Clean (D) addon'', where it's permission to install prompt covers the entire screen, without an option to scroll down to the bottom to install it (developer put all of the text from the description, in the wrong place, is what I suspect). I [https://youtu.be/eIWN_hKjdP0 Uploaded a video to youtube] of this happening in Firefox version 123.1.0, apparently also impacting 124.0. How can this be corrected? I attached a screenshot too.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, it's being analyzed under bug 1795352.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Hi, it's being analyzed under bug 1795352.

Thank goodness somebody is addressing it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.